Tarabya Rum İlkokulu Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017-02-2
Yazarlar
Kıvrak, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Tarabya semtinde bulunan Tarabya Rum İlkokulu konu alınmıştır. Bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş bu tarihi okul yapısının tarihi mirasını gelecek nesillere aktararak İstanbul’un kültür hayatının yeniden bir parçası olması amaçlanmıştır. Yapının günümüzdeki durumunun belgelenmesinin ardından içinde bulunduğu çevre ile birlikte ilk yapıldığı dönem; eski harita, belge ve fotoğraflardan incelenmiştir. Yerinde yapılan incelemeler ve kişisel görüşmeler ile, yapıldığı dönemden günümüze gelene kadar geçirdiği değişiklikler tespit edilmiştir. Yapının yeniden aktif olarak kullanılırken, özgün niteliklerini koruması planlanmaktadır.
The aim of this thesis is to study Tarabya Greek Primary School, located in Tarabya district in Sarıyer/İstanbul. It is aimed to prepare a conservation project that will help to recuperate this educational facility, which is about to collapse because of poor maintenance. After documenting the current state of the school, the previous state of the building is determined by old maps, photographs, written sources and personal interviews with past users and the difference between them are analyzed. It is decided to use the school building in an active way. The main concern is to sustain its historical value by conserving it.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Tarabya Rum İlkokulu, Tarabya, Rum Okulu, İstanbul'daki Azınlık Okulları, Tarabya Greek Primary School, Tarabya, Greek School, Minority Schools
Alıntı