Hidrofilik Ve Hidrofobik Etkileşimlerin Polimer-metal Komplekslerinin Yapıları Üzerindeki Etkilerinin Döngülü Voltametreyle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Erbil, Candan tr_TR
dc.contributor.author Gökçeören, Argun tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-03T12:48:10Z
dc.date.available 2015-12-03T12:48:10Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, poli(akrilik asit) (PAA), poli(itakonik asit) (PIA), poli(N-vinil karbazol) (PNVCz), poli(akrilik asit-ko-N-vinil karbazol), poli(itakonik asit-ko-N-vinil karbazol), hidrofilik ve hidrofobik yapıdaki bileşenlerden oluşan homo ve kopolimerler sentezlendi ve karakterize edildi. Karakterizasyonlar FT-IR spektrofotometresi, viskozimetrik yöntem ve diferansiyel taramalı kalorimetre kullanılarak gerçekleştirildi. Bu polimerlerin Cu2+ iyonu ile yapacakları polimer-metal iyonu komplekslerinin yapıları döngülü voltametri (CV) kullanılarak incelendi. Hidrofilik (IA, AA) ve hidrofobik (NVCz) bileşen yüzdesinin polimerik metal komplekslerinin yapıları üzerindeki etkileri araştırıldı. Ayrıca, ışığa (N-vinil karbazol) ve pH’a duyarlı ( itakonik asit ve akrilik asit) bileşenlerin varlığının polielektrolitlerin (PAA, PIA) çözelti davranışları üzerindeki etkileri belirlendi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, homo and copolymers composed of hydrophilic and/or hydrophobic constituents such as poly ( acrylic acid) (PAA), poly( itaconic acid) (PIA), poly( N-vinyl carbazole) (PNVCz), poly(acrylic acid-co-N-vinyl carbazole), poly( itaconic acid-co-N-vinyl carbazole), were synthesized and characterized. Characterizations were performed by FT-IR spectrophotometer, solution viscometry and DSC. The interactions between these polymers and Cu2+ , i.e. the structures of these polymer-metal complexes were investigated by cyclic voltammetry. The effects of hydrophilic (IA and AA) and hydrophobic (NVCz) constituents (in mole % ) on the structures and stability of polymeric metal complexes were investigated. Further, the effects of the presence of photo-sensitive (N-vinyl carbazole) on the aqueous and nonaqueous solution behaviours of pH-sensitive polyelectrolytes (PAA, PIA) were determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10989
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject itakonik asit tr_TR
dc.subject akrilik asit tr_TR
dc.subject N-vinil karbazol tr_TR
dc.subject polimer-metal kompleksleri tr_TR
dc.subject döngülü voltametri tr_TR
dc.subject dopamin tr_TR
dc.subject itaconic asid en_US
dc.subject acrylic acid en_US
dc.subject n-vinyl carbazol en_US
dc.subject polymer-metal complex en_US
dc.subject cyclic voltammetry en_US
dc.subject dopamine en_US
dc.title Hidrofilik Ve Hidrofobik Etkileşimlerin Polimer-metal Komplekslerinin Yapıları Üzerindeki Etkilerinin Döngülü Voltametreyle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of The Effects Of Hydrophobic And Hydrophilic Interactions On The Structures Of Polymer-metal Complexes By Cyclic Voltammetry en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
1714.pdf
Boyut:
12.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama