Elastik Zemine Oturan Çelik Tel Donatılı Beton Plakların Deneysel Analizi Ve Sayısal Sonuçlarla Karşılaştırmalar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Soner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çelik telle donatılmış beton, yalın betonun zayıf olan özelliklerini güçlendirerek tokluk, darbe ve çatlak dayanımlarında önemli artışlar sağlamaktadır. Çelik teller, çatlakların ilk oluşum anında, çatlak sonlarındaki gerilmeleri kendi üstlerine ve sağlam alanlara transfer ederek işlevlerini yerine getirirler. Bu durumun oluşumu esnasında çelik tel içeriği ve türü de önemli bir rol oynar. Yüksek Lisans Tezi olarak sunulan bu çalışmanın amacı donatı tipi, tel içeriği ve beton sınıfı aynı , yatak katsayıları farklı 3 ayrı çelik tel donatılı plağın, tekil yük altındaki davranışını incelemektir. Deney, tam ölçekli olarak 3,0 x 3,0 x 0,15 m boyutlarında 3 adet plakla sürdürülmüştür. Üç adet 25kg/m3 çelik tel içeren plaklar hazırlanmıştır. Plaklarda kullanılan tellerin boyu 60 mm, çapı 0,75 mm ve çekme dayanımı 1100 N/mm2 olan iki ucu kancalı Dramix’tir. Kullanılan beton sınıfı tüm plaklar için C30’dur. Elastik zemini temsil etmesi amacıyla ekstrüde polistiren köpük levhalar ve kauçuk kullanılmıştır. Plaklar, merkezine yerleştirilen el ile yükleme yapan kriko yardımıyla 1’er tonluk yük artımları ile kırılana kadar yüklenmişlerdir. Yük krikodan plağa 0,15 x 0,15 mm boyutlarındaki çelik levha ile aktarılmıştır. Bu tekil yük, plağa uygulanan tekerlek yükünü veya raf ayağının aktardığı elverişsiz yük durumunu temsil etmektedir. Her yük adımında oluşan yerdeğiştirme değerleri, plağın 16 noktasına yerleştirilen 1/1000 mm hassasiyetinde ölçüm yapan transducerlar yardımıyla okunmuş ve kaydedilmiştir. Ayrıca belirli yük adımlarında, oluşan çatlak genişlikleri ölçülmüş ve kaydedilmiştir.
Concrete reinforced by steel wire tends to provide significant rise in reinforcing the weak spots of non-reinforced concrete in terms of shocks, cracks and durability. Steel wires serve by transferring load falling over at initial formation of cracks to firm grounds. Contents as well as type of steel wire employed would be significant actors for consideration at this point as well. Aim of MSc thesis study is to investigate three reinforced steel wire slabs having same type of wire, wire contents, type of concrete and different ground bed modulus under single load. Experimental study made herein has been performed with 3 slabs of dimensions 3.0 x 3.0 x 0.15 full scale. Slabs used in experiment have been reinforced by 25 kg/m3 steel wire. Wires used in the slabs are of Dramix type, with 60mm in length, 0,75mm diameter and tensile strenght of 1100 N/mm2, with hooks on both sides. C30 type concrete has been used for all slaps. Extruded polystyrene foams and rubber have been employed to represent elastic subbase. Slabs have been laden by the help of manually operated jack system placed in center up to failure-point with 1-ton increments. Load has been transferred from jack to the slabs by means of steel plate of dimensions 0,15 x 0,15mm. Single load here represents unfavourable loading situation as it would be by wheel load or shelf leg over the slab. Displacement has been measured through transducers of 1/1000mm accuracy, placed over 16 separate points on the slabs. Measure has been given to crack width rates too, and recorded, which form at particular steps of load.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
çelik tel, elastik zemin, plak, steel wire, elastic subbase, plate
Alıntı