Proje Değerlendirmesi İçin Risklerle Bütünleşik Süreç Zincir Modeli: Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Proje Değerlendirmesi Örneği

dc.contributor.advisor Baş, Y. Esra Ataç tr_TR
dc.contributor.author Gövce, Yusuf Ziya tr_TR
dc.contributor.authorID 431929 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-06-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:49:42Z
dc.date.available 2015-06-18T16:49:42Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, bir projenin türünü ve o proje türünü etkileyen kritik faktörleri temel alan bir model kurularak, kurulan model Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kullandığı proje değerlendirme sistemi üzerinde uygulanmıştır. Baumgarten süreç zincir modeli çalışmada önerilen modelin temelini oluşturmuştur. Bir işletmenin süreçlerini veya bir projeyi etkileyen risk tipleri finansal riskler ve finansal olmayan riskler olmak üzere iki ana grup altında incelenmiştir. Baumgarten süreç zincir modeli içerisinde yer alan her bir ana süreci ve her bir ana sürecin altında yer alan alt süreçleri etkileyen riskler anket yoluyla belirlenmiştir. Anket sonuçlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda “risklerle bütünleşik Baumgarten süreç zincir modeli” oluşturulmuştur. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının şu anda proje değerlendirmesinde kullandıkları bağımsız değerlendirici raporu, çalışmada oluşturulan “risklerle bütünleşik Baumgarten süreç zincir modeli”ne göre geliştirilmiştir. Bunun sonucunda süreç zincir modelinin ana süreçleri olan ürün geliştirme, tedarik, sipariş yönetimi ve geri dönüşlerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere toplam 4 yeni bağımsız değerlendirici raporu ortaya çıkmıştır. Önerilen yeni yöntemin geçerliliğini ölçmek amacıyla hipotetik bir proje tasarlanmıştır. Hipotetik projenin mevcut değerlendirme sistemine ve çalışmada önerilen değerlendirme sistemine göre değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuç olarak, çalışmada oluşturulan değerlendirme sisteminin sonuçları ile mevcut değerlendirme sisteminin sonuçları hipotetik proje üzerinden karşılaştırıldığında mevcut değerlendirme sisteminin bazı detayları göz ardı etmesi nedeniyle eksik değerlendirme yaptığı görülmüştür. Bu nedenle, proje değerlendirmesinde mevcut değerlendirme sistemi yerine çalışmada kurulan değerlendirme sisteminin kullanılması önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a model is proposed based on the project type and critical factors that may affect the project type. This model is applied to the project evaluation system currently used by regional development agencies in Turkey and by developing new project evaluation forms. Baumgarten process chain model underlying the model of the study is defined. Both financial risk types and nonfinancial risk types that affect a business or a project are examined. The mapping of risks with each subprocess of each process is determined by a survey. According to these information from the survey results, “Baumgarten process chain model integrated with risks” is developed. According to “Baumgarten process chain model integrated with risks”, the independent evaluator report currently used by regional development agencies is improved. As a result of this, a total of 4 new independent evaluator reports are created for each process of the process chain model, i.e. for product development, supply, order management and returns. A hypothetical project is developed and evaluated by using current evaluation system of regional development agencies and evaluation system proposed in the study. As a conclusion, the results of the current evaluation system applied to the hypothetical project are compared with the results of the evaluation system proposed in the study. Finally, it is proposed that the evaluation system proposed in the study should be used as a project evaluation system, because the current evaluation system ignores some details and misses some critical factors of the project. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5772
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Proje değerlendirme tr_TR
dc.subject Risk belirleme tr_TR
dc.subject Süreç zincir modeli tr_TR
dc.subject Project Evaluation en_US
dc.subject Risk Determination en_US
dc.subject Process Chain Model en_US
dc.title Proje Değerlendirmesi İçin Risklerle Bütünleşik Süreç Zincir Modeli: Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Proje Değerlendirmesi Örneği tr_TR
dc.title.alternative Project Evaluation Based On Process Chain Model Integrated With Risks: A Study Of Project Evaluation Of Regional Development Agencies en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12562.pdf
Boyut:
1006.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama