Türkiye’de Karayolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığının Avrupa Anlaşması (adr)’na Geçiş Kapsamında Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-12-15
Yazarlar
Özer, Bekir Başar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tehlikeli madde taşımacılığı insan güvenliği için üzerinde önemle durulması gereken bir taşımacılık türüdür. Bu taşımacılığın tehlikesini önlemeyi amaçlayan Avrupa Anlaşması (ADR), süreçte gereken kuralları belirlemektedir. Anlaşmanın ülkemizde de uygulanması sektör için bir profesyonelleşme adımı olacaktır. ADR Anlaşması ile ülkemizde tehlikeli madde taşımacılığı değişmiştir ve bu süreçte sektörün analizi gerekmektedir. Bu çalışma Türkiye’de tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasının Avrupa Anlaşması’na geçiş sürecinde analizini yapmaktadır. Özellikle sektör ADR Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra büyük değişime doğru yol almakta ve bu süreçte birçok değişikliğin de yapılması gerekmektedir. Bu geçiş sırasında sektörün verimliliğini artırmak için sektörde ADR Yönetmeliğinin kabul edilmesinden sonra konvansiyonun etkilerini görmek, sektöre dair sorunlarını ve sektör firmalarının beklentilerini incelemek amaçlanmıştır. Böylece sektörün daha ileriye gidebilmesi ve bir standart oluşturulması sağlanacaktır. Bunun için sektörden tehlikeli madde taşımacılığı uzmanları ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanında daha önce yapılmış çalışmalar sektörün incelenmesinde kullanılmıştır. Bu bağlamda, tehlikeli madde taşımacılığı yapan altı firma ve sektör ile ilgili çalışmalar yapan meslek örgütü ile görüşülmüştür. Görüşmelere konu olan sorular daha önceden konuyla ilgili çalışmalarda kullanılan parametrelerdir. Bu parametreler kullanılıp görüşme soruları belirli bir sistem içerisine konulmuştur. Görüşmeler sonucunda sektörün ADR Anlaşması’na geçişte birçok sorun yaşadığı buna sebep olarak kanun yapıcıların sektör üzerindeki otorite eksikliği ve sistemi iyi yaratmamış olması ortaya çıkmıştır. Ayrıca sektörün yönlendirilmesi ve sistemlerin yapılandırılması gerekmektedir.
This paper provides a general record of information about ADR Agreement’s integration process on the sector characteristics of road transportation of dangerous goods in Turkey. It includes a multiple case study analysis of the dangerous goods transportation sector through empirical field research using primary data based on semi-structured interviews with key people from the organizations responsible for the transportation of dangerous goods. In addition to this, it also focuses on previous academic publications and research findings published by international or governmental organizations and public/private agencies. The purpose of this paper is to support practices to improve the efficiency and security of the transport of dangerous goods by identifying issues and problems concerning the application and control of rules and regulations in line with the road transport legislation of the European Union, in terms of road safety and social, fiscal, and technical rules. This study aims to develop a general overview regarding the dangerous goods transportation sector in Turkey with relevance to the integration of ADR. The study has stated that throughout the integration process of ADR there are two major problems which are lack of authority of the law makers’ and not building the system of transportation of dangerous goods properly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Tehlikeli madde taşıması, karayolu, ADR Anlaşması, Dangerous Goods Transportation, Road Transportation, ADR Agreement
Alıntı