Beyoğlu İlçesi’nin Ulaşım Ve Trafik Yönünden İncelenmesi- Öneriler

dc.contributor.advisor Yayla, Nadir tr_TR
dc.contributor.author Emiralioğlu, Berna tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T09:53:38Z
dc.date.available 2015-12-21T09:53:38Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, Beyoğlu İlçesi’nin ulaşım ve trafik sorunları çeşitli yönleri ile incelenmiştir. Öncelikli olarak ilçenin genel yapısını tanıtmak üzere, yerleşimi ve tarihsel gelişimi, kent ve bölge içindeki yeri, doğal yapısı, iklimi, topografik ve jeolojik yapısı, sosyal, ekonomik ve demografik nitelikler (nüfus, eğitim, gelir, işgücü ve istihdam durumu), yüzölçümü, nüfus yoğunluğu ve yıllık nüfus artış hızı, hane halkı nitelikleri, arazi kullanımı, görsel ve çevresel özellikler (görsel kirlilik, hava ve gürültü kirliliği) ortaya konulmuştur. Mevcut ulaşım altyapısının değerlendirilmesi amacıyla, karayolu, raylı sistemler ve deniz ulaşımına ait altyapılar ile otopark konuları ele alınmış, böylece Beyoğlu İlçesi genelindeki ulaşım altyapısı ortaya konmuştur. Çeşitli ulaşım sistemleriyle taşınan yolcuların sistemler arasında nasıl dağıldığı (türel dağılım) ayrıca, sistem kapasiteleri ile taşıma değerlerinin karşılaştırılmasıyla taşıma sistemlerinin verimlilikleri tespit edilmiştir. Bu arada, Beyoğlu İlçesi’nin diğer ilçelerle yolculuk ilişkisi saptanmıştır. Beyoğlu İlçesi’ndeki trafik durumunun tespiti amacıyla, kazaların en yoğun olduğu noktalar belirlenmiş ve trafik sayımlarından yararlanılarak önemli karayolu akslarındaki taşıtların dağılımı ve yoğunluğuna yönelik bilgiler edinilmiştir. Çalışmada, ilçenin özelliğine göre önemli olan Taksim-Talimhane Bölgesi’ndeki yayalaştırma projesi incelenerek projenin yayalar, ayrıca bölgedeki işyerleri üzerindeki etkileşimleri konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bütün bu veriler ışığında, Beyoğlu İlçesi’nin ulaşım ve trafiği konusunda genel değerlendirmeler yapılmış ve sorunları çözmeye yönelik öneriler geliştirilerek sonuca varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, transportation and traffic problems in Beyoğlu district have been analyzed in various aspects. In order to present general structure of the area, we have investigated the settlement and historical developments, position in the city and region, natural structure, climate, topography and geological structure, social, economic and demografic features (population, education, income, workforce and employment situation), area, population density and annual population increasing rate, household properties, land usage, visual and enviromental analysis (visual, air and noise polution). In order to evaluate existing transport substructure, highway, railway systems and sea transport substructures and parking issues have been considered, by this way main transport substructure all around Beyoğlu district has been revealed. Distribution of passengers among various transportion modes (modal split) and also by comparing system capacities and actual volumes, productivity of transport systems have been determined. Meanwhile, the transport relations between Beyoğlu and other districts have been determined. By aiming to determine traffic situations in Beyoğlu district, the most densely accidental points have been researched and informations about the distribution of vehicles at important highway axes and traffic densities have been gathered through traffic counts. Taksim-Talimhane Area Pedestrinization Project has been particularly examined and its effects on pedestrians and trade places in the area has been evaluated. With all these informations, general evaluations about the transport and traffic issues in Beyoğlu district have been examined and various suggestions have been made to mitigate the problems. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11726
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Beyoğlu İlçesi tr_TR
dc.subject Ulaşım tr_TR
dc.subject Trafik tr_TR
dc.subject Beyoğlu District en_US
dc.subject Transport en_US
dc.subject Traffic en_US
dc.title Beyoğlu İlçesi’nin Ulaşım Ve Trafik Yönünden İncelenmesi- Öneriler tr_TR
dc.title.alternative Research On Beyoğlu District In Point Of Transport And Traffic-suggestions en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3159.pdf
Boyut:
26.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama