Kadıköy Yeldeğirmeni’ndeki Notre Dame Du Rosaıre Şapeli Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-09
Yazarlar
Karbeyaz, Ceylin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada İstanbul’un Kadıköy İlçesinin Yeldeğirmeni semtindeki Rasimpaşa Mahallesinde, İskele ve Taşlıbayır Sokaklarının kesişiminde yer alan La Nouvelle Eglise et le Pensionnat Sainte Euphemie adlı Fransız Katolik Rahibe Okulu binasının bünyesindeki “Notre Dame du Rosaire Şapeli” ele alınmıştır. 20. yy’ın başında Oblates de l Assomption rahibeleri tarafından inşa ettirilip yönetilmiş olan yapı “Neo-rönesans” tarzındadır. Yapı II. Dereceden Tarihi Eser sınıfına girmekte olup, 1935’te 3. Orta Mektep adıyla Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır. Çalışma kapsamında şapelin günümüzdeki durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması, yapının korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli müdahalelerin ve yeniden kullanımına yönelik önerilerin yapılması amaçlanmıştır. Yapının yeniden işlevlendirmesi amacıyla bölgenin ihtiyaçları ve Kadıköy’deki Katolik nüfusun azlığı göz önünde bulundurularak kütüphane önerisi getirilmiştir.
In this thesis “Notre Dame du Rosaire Chapel” is discussed, which is a part of a French Catholic Sister School that is called “La Nouvelle Eglise et le Pensionnat Sainte Euphemie and is in Kadikoy province, Yeldegirmeni-Rasimpasa district. The school, which is “Neo-renaissance” style, was built and ruled by the “Oblates de l’Assomption” sisters at the beginning of 20th century. The building is registered as II. Degree Historical Monument and was transferred to the Ministry of Education changing the name as “3.Orta Mektep” in 1935. It is aimed to document the current situation, explore the historical development period, propose interventions to protect the building, carry it over to the following generations and make proposals for reuse of the chapel. Considering the needs of the district and the minority of the existing Catholic population in Kadikoy, library function was proposed for the reuse of the building.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kadıköy, Yeldeğirmeni, Şapel, Fransız, Katolik, Neo-Rönesans, Euphemie, Kadikoy, Yeldegirmeni, Chapel, Catholic, Neo-Renaissance, Euphemie
Alıntı