Mimarlık – Teknoloji Etkileşimi

dc.contributor.advisor İnceoğlu, Mine tr_TR
dc.contributor.author Batur, Kutluer tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:21:24Z
dc.date.available 2015-11-18T15:21:24Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract İçinde yaşadığımız çağın -ruhu- ileriye dönük, gerçekleştirmek için hayal kuran ve elbetteki içinde bulunduğu sorunları akıl yoluyla çözme çabası için varolandır. Hata yapma lüksü yoktur, sürekli devinim içindedir; kullanıcı gereksinmelerini de göz önüne alarak en verimli ürünü ortaya çıkarmayı hedefler; Bu nedenle mimarlara düşen görev; 19. yüzyıl başında mühendislere kaptırdığı “çağın ruhunu” taşıyan bina tasarlama ve üretimini tekrar ele geçirmektir. Bu doğrultuda tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı, kapsamı ve sınırları belirlenmektedir. İkinci bölümde, 19. ve 20. yüzyılda bilim-teknoloji ve mimarlık alanındaki gelişmeler ile mimaride teknolojinin yeri incelenmiş, mimaride teknolojinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, teknolojinin mimari tasarım ve düşünsel gelişime etkileri araştırılarak, ütopyalar ve ürünleri üzerinde durulmuş, 20. yüzyılda teknoloji ağırlıklı farklı yaklaşımlar ve örnekleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde, mimarlığın yüksek teknoloji ile kullanıcı gereksinmelerine cevap vererek teknolojiyi anlamaya ve yaşamaya başlaması incelenmiştir. Teknolojinin mimarlık ile bütünleşmesi ve akıllı bina örnekleri üzerinde durulmuş ve mimarlığın teknolojinin gelişimindeki etkileri incelenmiştir. Beşinci bölümde ise, teknoloji ile mimarlık etkileşimi ve gereksinmeleri karşılanması üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The -zeitgeist- is understanding what our needs and requirements are in this day and age. To imagine, to try, to realize and to solve the problems with knowledge. There is no room for error as, it is continuously in motion. The age of the spirit’s target is to produce productively according to our necessity. As the 19th century inventions were created by the engineers of the time, and not by the architects. It is now the architects turn to take control. The introduction chapter, the aim of the study, its range and limits are determined. In the second chapter, the innovation of science and technology in the 19th and 20th century is about the examination of architecture. The utopias and its products are determined. In the fourth chapter, with the help of high technology and requirements of the inhabitants, we try to live and understand the technology such as intelligent buildings and samples are examined. In the fifth chapter, the interaction between technology and architecture are examined and receiving the needs of the inhabitants. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10422
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Teknoloji tr_TR
dc.subject Ütopya tr_TR
dc.subject Gereksinim tr_TR
dc.subject Etkileşim tr_TR
dc.subject Technology en_US
dc.subject Utopia en_US
dc.subject Needs en_US
dc.subject Interacion en_US
dc.title Mimarlık – Teknoloji Etkileşimi tr_TR
dc.title.alternative Architecture – Technology Interaction en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
783.pdf
Boyut:
34.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama