Politika Ve Eylem Olarak Mimarlık

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-18
Yazarlar
Köseoğlu, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
ÖZET Politika günümüzün karmaşıklık kültüründe bir çeşit haritalama olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda her bireyin kendine özgü bir haritalama analizi vardır. Her birey diğerlerinin üzerinden türeyen içsel bir yapıya sahiptir. Politikanın ölçeği fenomenolojik olarak yerleştirildiğinde, bireyin farkındalığı hem kendisi hem de çevresindekiler için ilerletici olacak, eylemlerini etkileyecektir. Bu bağlamda çalışmada; mekan üzerinden gelişen politik durumlar; rastlantısal ve bireysel olan gündelik tepkiler düzeyinde incelendiğinde tasarım eylemini sorgulayan verilere ulaşmak mümkün olabilir mi sorusuna yanıtlar değil olası zeminler hazırlama isteği vardır.
Politics can be considered as a kind of cartography in this culture of mess. And every individual has a unique cartography analyse. An individual is constituted by an internal differential structure. When the scale of phenomenalogical politics is accommodated, the awareness of individual would be progressive both for him/herself and theothers around and affect his/her actions. Is it possible to reach some kind of input interrogating the act of design when political situations originated from space are being researched within the scale of daily and accidential? The aim in this research is not to have an answer to this question but possible stages.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
politika, mimari tasarım, politics, architectural design
Alıntı