1980 Sonrası Üretim Ve Hizmet Etkinlikleri İlişkilerinin Tanımlanması Mekana Yansımaları Ve İstanbul Bölgesi Kapsamında Bir Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mert, Z. Gamze
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmadaki amaç; metropoliten ve bölge planlama çalışmalarına yardımcı olmak üzere üretim ve üst düzey hizmet faaliyetlerinin etkileşimini analiz etmek ve bu yönde ağ sistemi uygulamasına stratejik hedefler belirlemektir. Sanayinin üst düzey hizmetlerde metropoliten merkeze bağımlılık düzeyi ve sanayinin yakınındaki kentsel merkezlerden üst düzey hizmet talebi İstanbul Bölge ölçeğinde irdelenmektedir. “Büyük sanayi üst düzey hizmetleri nasıl sağlamaktadır? Hizmet alma biçiminde hangi faktörlerin etkisi vardır? Dışarıdan alma taleplerinde maliyete bağlı faktörler dışında faktörler var mıdır? Üretim ve yönetim biriminin bulunduğu yer üst düzey hizmet alma biçimini ve yerini etkilemekte midir?” sorularına cevaplar aranmıştır. Büyük sanayi kuruluşlarının ilgili makamlarıyla yüz yüze görüşme yoluyla anket yapılmıştır. Bu anketlerden elde edilen verilere, Ki-Kare İstatistik Testleri uygulanmıştır. Sonuçlarda; sanayi kuruluşlarının üst düzey hizmetleri kendi içinde ve/veya dışında sağladıkları, yönetim biçimi dışındaki özelliklerinin üst düzey hizmet alma biçimlerinde etkili olmadığı, dışarıdan satın alma durumlarında talep faktörlerinin maliyete bağlı, kısmen maliyete bağlı, maliyet dışı faktörler olarak ve üretim ve yönetim birimlerinin bulunduğu yerin hizmet alma yerinde hizmet türlerine göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir.
This study explores high-order services demand of industrial firms in geographical perspective by analysing the interaction of production and high-order service activities and developing strategic objects in the implementation of network in the Istanbul Region, production and service core of Turkey. It is answered four basic questions: Are industrial firms supply high-order service activities internal department and/or external purchase? What are the major forces contributing to the external demand? Is cost driven externalization a major force contributing to the this demand? How the location of production and management units influence the location of high-order service to external purchase? The data are based on a survey of industrial firms interviewed in Istanbul and are tested by chi-square tests. The results show, industrial firms supply high-order service activities external and/or internal of firms and the major factor is organization structure, the demand factors of externalization are not only defined by cost-driven consideration, but also there are other more quasi-cost and non-cost factors and the locations of high-order services are influenced differently by the location of production and management units of industrial firms.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Küreselleşme, Esnek Üretim Sistemi, İmalat-Üst Düzey, Globalization, Flexible Production System, Production-High-Order Services
Alıntı