Ortotrop Kalın Plakların Statik Ve Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Eratlı, Nihal
Çalışkan, Halim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, Gateaux türevi kullanılarak ortotrop kalın plaklar için yeni bir fonksiyonel elde edilmiştir. Eğilme ve burulma momentleri, kesme kuvvetleri, dönmeler ve yer değiştirme fonksiyonelde yer alan temel bilinmeyenlerdir. Bu fonksiyonel geometrik ve dinamik sınır koşullarını da içermektedir. Fonksiyonel kullanılarak karışık sonlu eleman yöntemi ile (4×8) serbestlik dereceli plak elemanı (PLT32) geliştirilmiştir. Ortotrop kalın plakların statik ve dinamik analizleri (PLT32) plak elemanı kullanılarak yapılmış ve elemanın doğruluğu literatürde mevcut problemlerle karşılaştırılmak şeklinde ortaya konmuştur.
In this study, a new functional has been constructed for orthotropic thick plates through a systematic procedure based on the Gâteaux differential. Bending and torsion moments, transverse shear forces, rotations and deflections are the basic unknowns of the functional. This functional has geometric and dynamic boundary conditions. The closed form mixed element is created for a (4×8) rectangular element (PLT32) by using the functional. The static and dynamic analyses of orthotropic thick plates are carried out by this element (PLT32) and the accuracy of this element is verified by applying the method to some problems taken from literature.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı