Reşadiye Bentonitinden Organofilik Bentonit Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-21
Yazarlar
Vatansever, Alican
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Na-Bentonitleri sulu ortamda tabaka yapısından dolayı şişme özelliği göstermektedir. Bu tabaka yapısından hidrofobik ortamlarda da faydalanmak amacıyla, organik katyonlar kullanılarak Na-bentonitlerinin yüzey özellikleri değiştirilebilmekte ve organofilik bir yapı elde edilebilmektedirBu çalışmada, Reşadiye bentonitinden, farklı oranlarda çeşitli Kuaterner Amonyum Tuzları (KAT) kullanılarak, organofilik bentonitler hazırlanmıştır. Bentonit, Kuaterner Amonyum Tuzları ile modifiye edilmeden önce yaş yöntemle zenginleştirilmiştir. Zenginleştirilmiş Na-bentonitinin katyon değiştirme kapasitesinin 75meq/100g’dan az olmaması gerekmektedir. Modifikasyon işleminde kullanılacak olan kuaterner amonyum tuzları sıvı faz halinde bentonit süspansiyonuna eklenmelidir. Bu yüzden suda çözülerek sisteme verilmiştir. Modifikasyon işlemi sonunda hazırlanan örneklerin TGA ve FTIR ile karakterizasyonu gerçekleştirilip, toluen içersinde viskozite değerlerindeki değişimler belirlenmiştir. Hazırlamada kullanılan KAT oranının artmasıyla genelde viskozite değerlerinde yükselme olduğu, belli bir oran aşıldıktan sonra ise viskozite değerlerinin değişmediği veya azaldığı gözlenmiştir.
Na-Bentonites show swelling property due to its layer structure. In order to utilize this property also in hydrophobic systems, Na-Bentonite’s surface feature can be modified by using organic cations and organophillic structure is obtained. In this study, organophilic bentonites were synthesized from Resadiye bentonite by using several Quaternary Ammonium Salts (QAT) with varying ratios. Before modifying bentonite with Quaternary Ammonium Salts, bentonite was purified by wet process. Cation exchange capacity of purified bentonite should be 75 meq/100 g at least. Quaternary Ammonium Salts used in modification, were given to the system in water solution as Quaternary Ammonium Salts should be fed in liquid phase to bentonite suspension. After the modification process, prepared samples were characterized by using TGA and FTIR, and viscosities in toluene were also determined. As the ratio of QAT increased, mostly viscosities increased and after a certain ratio it is observed that viscosities did not change or decrease.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Bentonit, kuaterner amonyum tuzu, organofilik bentınit, Bentonite, quaterner ammonium salt, organophilic bentonite
Alıntı