Reşadiye Bentonitinden Organofilik Bentonit Sentezi

dc.contributor.advisor Sirkecioğlu, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Vatansever, Alican tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:23Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:23Z
dc.date.issued 2009-07-21 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Na-Bentonitleri sulu ortamda tabaka yapısından dolayı şişme özelliği göstermektedir. Bu tabaka yapısından hidrofobik ortamlarda da faydalanmak amacıyla, organik katyonlar kullanılarak Na-bentonitlerinin yüzey özellikleri değiştirilebilmekte ve organofilik bir yapı elde edilebilmektedirBu çalışmada, Reşadiye bentonitinden, farklı oranlarda çeşitli Kuaterner Amonyum Tuzları (KAT) kullanılarak, organofilik bentonitler hazırlanmıştır. Bentonit, Kuaterner Amonyum Tuzları ile modifiye edilmeden önce yaş yöntemle zenginleştirilmiştir. Zenginleştirilmiş Na-bentonitinin katyon değiştirme kapasitesinin 75meq/100g’dan az olmaması gerekmektedir. Modifikasyon işleminde kullanılacak olan kuaterner amonyum tuzları sıvı faz halinde bentonit süspansiyonuna eklenmelidir. Bu yüzden suda çözülerek sisteme verilmiştir. Modifikasyon işlemi sonunda hazırlanan örneklerin TGA ve FTIR ile karakterizasyonu gerçekleştirilip, toluen içersinde viskozite değerlerindeki değişimler belirlenmiştir. Hazırlamada kullanılan KAT oranının artmasıyla genelde viskozite değerlerinde yükselme olduğu, belli bir oran aşıldıktan sonra ise viskozite değerlerinin değişmediği veya azaldığı gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Na-Bentonites show swelling property due to its layer structure. In order to utilize this property also in hydrophobic systems, Na-Bentonite’s surface feature can be modified by using organic cations and organophillic structure is obtained. In this study, organophilic bentonites were synthesized from Resadiye bentonite by using several Quaternary Ammonium Salts (QAT) with varying ratios. Before modifying bentonite with Quaternary Ammonium Salts, bentonite was purified by wet process. Cation exchange capacity of purified bentonite should be 75 meq/100 g at least. Quaternary Ammonium Salts used in modification, were given to the system in water solution as Quaternary Ammonium Salts should be fed in liquid phase to bentonite suspension. After the modification process, prepared samples were characterized by using TGA and FTIR, and viscosities in toluene were also determined. As the ratio of QAT increased, mostly viscosities increased and after a certain ratio it is observed that viscosities did not change or decrease. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2716
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bentonit tr_TR
dc.subject kuaterner amonyum tuzu tr_TR
dc.subject organofilik bentınit tr_TR
dc.subject Bentonite en_US
dc.subject quaterner ammonium salt en_US
dc.subject organophilic bentonite en_US
dc.title Reşadiye Bentonitinden Organofilik Bentonit Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Organophilic Bentonite From Resadiye Bentonite en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9690.pdf
Boyut:
3.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama