Plansız Konut Alanları İçin İyileştirme Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Ve Kuştepe Örneğinde İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Özsoy, Ahsen tr_TR
dc.contributor.author Kocaman, Mehtap tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:24Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:24Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, plansız konut alanlarında uygulanan iyileştirme yaklaşımları, farklı rollerin ilişkileri çerçevesinde incelenmiştir. Kuştepe’de yapılan alan çalışması ile incelenen konular, kullanılan yöntemlerle değerlendirilmiştir. İyileştirme yaklaşımları sürdürülebilirlik ve katılım gibi ilişkili olduğu kavramlarla birlikte incelenmiştir. Plansız konut alanlarının kent yapısında oluşturduğu olumsuz etkiyi düzeltme eğilimiyle ortaya çıkan iyileştirme çalışmaları, farklı ülkelerde farklı biçimlerde gelişmiştir. Türkiye’de ve gelişmekte olan diğer ülkelerde çözülmesi gereken köhneleşme probleminin çözüm arayışlarından bir tanesi olan iyileştirme çalışmalarının, kamu ve özel sektörün, STK’ların ve tasarımcıların eşgüdümlü çalışması ve kullanıcı katılımıyla daha etkin uygulamalara dönüşeceği düşünülmektedir. Diğer yandan uygulama bölgesi olarak seçilen Kuştepe mahallesi sosyal konut bölgesi olma özelliğiyle birlikte diğer plansız konut alanları ile benzerlikler göstermektedir. Bölgede fotoğraflar, anket çalışmaları, simülasyonlar, diyagramlar gibi yöntemler kullanılarak inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemeler doğrultusunda sürece etkisi olabilecek roller belirlenmiştir. Bu biçimde ele alınabilecek bir yaklaşımın, rollerin belirlenmesine yardımcı olacağı ve çözüme yönelik alternatiflerin belirlenmesi aşamasında yardımcı olacağı düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study the improvement approaches applicable on the unplanned housing areas have been analysed within relationships’ of different actors. In Kuştepe case study analysed subjects have been evaluated by the used methods. In the historical context in all over the world and in Turkey, these areas are defined as problem areas, and for the solution, previously slum clearance approach was applied. Turkey and other developing countries, is considered to be effective applications if implemented with a united work of public and private sectors, NGOs and designer groups with user participation. On the other hand as a case study area Kuştepe neighbourhood, is having both social housing areas’ and unplanned housing areas’ characteristics. Some series of analysis have been made in the case study area by using photography, survey, simulations and diagrams techniques. To take on the approach in this way of a participative and integrated frame is thought/expected to define the roles and to produce solution oriented alternatives. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3325
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Plansız konut alanları tr_TR
dc.subject İyileştirme tr_TR
dc.subject Katılım tr_TR
dc.subject İşbirlikli çalışmalar tr_TR
dc.subject Sürdürülebilir gelişim tr_TR
dc.subject Unplanned Housing Areas en_US
dc.subject Improvement en_US
dc.subject Participation en_US
dc.subject In Collaboration en_US
dc.subject Sustainable Development en_US
dc.title Plansız Konut Alanları İçin İyileştirme Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Ve Kuştepe Örneğinde İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Improvement Approaches For Unplanned Housing Areas And Its Study In Kuştepe Case en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2767.pdf
Boyut:
8.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama