Bulanık Mantığın Veri Madenciliğine Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bostancı, Selahattin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bulanık mantık ve bulanık küme teorisinden yararlanılarak, veri tabanı sistemlerinden bulanık sorgulama yapabilen, bulanık kurallar üretebilen ve alanlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir veri madenciliği uygulaması geliştirilmiştir. Klasik kümeler, üye olma ve üye olmama ilişkisi çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu tür kümelerdeki elemanların üyeliklerini ifade edebilmek için 0 veya 1 değerlerinden biri kullanılırken, bulanık küme teorisinde bu üyelik değerleri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Bulanık kümeler bu özellikleri sayesinde doğal dildeki belirsiz ve bulanık kavramları temsil etmemize ve onları matematiksel olarak ifade etmemizi mümkün kılarlar. Bu kavramların uzmanlar tarafından yapılması üretilen kuralların doğruluk değerlerinin daha gerçekçi olmasını sağlar. Bu tezin sonucu olarak geliştirilen uygulama ile hisse senetleri arasındaki ilişkilere dair kurallar üretilebilmektedir.
In this study, a data mining application developed that makes fuzzy queries, creates fuzzy rules and analyse relations between the fields in database systems. Classical sets have been developed with the relation of being a member of the set or not being a member of the set. In these kind of sets a value of 0 or 1 is being used to to express the membership, while in fuzzy set theory this membership value is between 0 and 1. This property of the fuzzy sets, makes easier to express daily used uncertain sentences or fuzzy queries as mathematical expressions. These expression get better results if they are done by experts. The application developed as a result of this thesis can discover fuzzy relations as rules between stocks.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Bulanık Mantık, Bulanık Kümeler, Veri Madenciliği, Fuzzy Logic, Fuzzy Sets, Data Mining
Alıntı