Bir toplu konut projesinde uygulanan iş güvenliği yönetim süreçlerinin OHSAS 18001 uygulamalarıyla karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
03.03.2010
Yazarlar
Naycı, Haluk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir toplu konut projesinde uygulanan iş güvenliği yönetim süreçlerinin OHSAS 18001 uygulamalarıyla karşılaştırması yapılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, İş Güvenliği konusunda açıklayıcı bölümler yer almaktadır. İkinci bölümde temel kavramlar, üçüncü bölümde ise OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?, Neden önemlidir? anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde model bir toplu konut projesinde uygulanan mevcut iş güvenliği uygulamaları ve yönetim süreçleri ortaya konmaktadır. Beşinci bölümde ise dördüncü bölümdeki yönetim süreçlerinin OHSAS 18001 uygulamalarıyla değerlendirilmesi yer almaktadır. Altıncı bölümde ise bu karşılaştırmanın sonuçları ortaya konmuştur.
In this study, the comparison of occupational safety management process that has been implemented and OHSAS 18001 ın housing project. In the first part of the study, there are explanatory sections about “Occupational Safety”. In the second part there are main concepts while “OHSAS 18001, What is Occupational Health and Safety ?,Why is it important ?” are explained in the third part. In the fourth part, the actual occupational safety implementation and management process are explained in a sample Housing Project. In the fifth part, the evaluation of management process with OHSAS 18001 is explained and discussed. In the sixth part, the results of these comparisons are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İş Güvenliği, OHSAS 18001, Occupational Safety, OHSAS 18001
Alıntı