Ankastre Mesnetli Homojen Olmayan Elastik Kesik Konik Kabuğun Serbest Titreşimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
A., Avey
Z. Ş., Şayev
A., Deniz
Z., Zerin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada ankastre mesnetli homojen olmayan izotrop malzemeden oluşan kesik konik kabugun serbest titreşiminin analitik formülasyonu sunulmaktadır. Donnell teori kullanarak oluşturulan denklemler Galerkin yöntemi uygulanarak çözülmektedir. Elde edilen ifade, parametresi ve dalga sayilarına göre minimize edilerek dairesel titršim frekanslmn en küçük degeri bulunmaktadlr. Bu ifadeden homojen kesik konik kabuk, homojen ve homojen olmayan silindirik kabuk için ifadeler özel olarak elde edilmektedir. Ayrıca, elde edilen ifadelerin içerdiği parametresinin degeri frekansın minimum olma kosulundan bulunmaktadır. Son olarak kabuk karakteristikleri değişiminin ve homojen olmamamn dairesel titreşim frekansı etkileri incelenmektedir.
An analytical formulation is presented for free vibration of clamped truncated conical shells made of non-homogeneous isotropic materials. The governing equations according to the Donnell's theory are solved by Galerkin's method. The minimum values are obtained by minimizing the expression of circular frequency with respect to parameter and wave numbers. Furthermore, parameter which is included in the obtained formulas is get from the minimum condition of the frequency. The appropriate formulas for homogeneous isotropic conical shells and for cylindrical shells made of homogeneous and non-homogeneou isotropic materials are found as a special case. Finally, effects of changing truncated conica
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Kesik konik kabuk, Homojen olmama, Serbest titreşim, Frekans, Truncated conical shell, Non-homogeneity, Vibration, Frequency
Alıntı