Yeni Kazan Cihazı Geliştirme Projesinde Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması

dc.contributor.advisor Gözlü, Sıtkı tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Orkun tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:55Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:55Z
dc.date.issued 2010-02-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Günümüzün yüksek rekabetçi piyasa koşullarında, yeni ürünleri hızla pazara sunabilme kabiliyeti müşteri merkezli bütün başarılı şirketler için esastır. Kalite Fonksiyon Göçerimi de müşteri merkezli ürün geliştirme yöntemlerinden biridir. Tasarım kalitesini, ürün daha tasarım aşamasındayken güvence altına almanın bir yoludur. Bu çalışmanın amacı, bir yeni ürünün müşteri beklentileri doğrultusunda tasarlanması maksadıyla Kalite Fonksiyon Göçerimi metodunun uygulanmasıdır. Uygulama alanı olarak Alarko-Carrier firmasının yeni tasarlayacağı kazan cihazı seçilmiştir. İkinci bölümde Yenileşim ve yeni ürün fikirlerinin kaynağı üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde KFG metodunun tanımı, ortaya çıkışı, gelişmesi ve temel adımları üzerinde bir literatür araştırması yer almaktadır. Altıncı bölümde tezin önermesi ortaya konmuş, ardından KFG yönteminin uygulaması detaylarıyla açıklanmıştır. Ürün planlama safhası sistematik biçimde gerçekleştirilerek 4 kalite evinden ilki oluşturulmuş, tasarımda hedeflenmesi gereken performans ölçütleri, yani tasarım gereksinimleri belirlenmiştir. Sonuçta firmanın müşteri tatminini en çoklamak için yeni tasarlayacağı kazanı etkin bir “modülasyon sistemli” ve kazanı 4 yıldızlı verim sınıfına getirecek olan “yoğuşmalı” yapıda tasarlaması gerektiği görülmüştür. Yoğuşmalı tasarımın bir gereği olarak öncelikle “paslanmaz çelik eşanjör”, ya da gerçekleştirilecek detaylı bir maliyet analizinden sonra gerek görülürse cihazın ilk yatırım maliyetini düşürmek için “alüminyum eşanjör” seçmesi tavsiye edilmiştir. Müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, gruplandırılması, önceliklendirilmesi gibi zorlukları aşmak için, firmanın müşterinin sesi çalışmasına daha fazla kaynak ayırarak, Kano Modeli veya AHS sürecini de KFG ile entegre ederek daha hassas sonuçlara ulaşabileceği belirtilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In today’s highly competitive environment, ability to introduce new products rapidly to the market is essential for all of the successiful customer-oriented companies. And Quality Function Deployment (QFD) is one of these customer-oriented new product development methods. QFD serves a method to assure the design quality in the early design phases of the product. Purpose of this study is to make an application of Quality Function Deployment method, in order to design a new product in accordance with the customers’ expectations. As the field of application, a new boiler unit that Alarko-Carrier plans to design is chosen. Steps of product planning phase are systemathically taken and the 1st House of Quality is generated, so that the performance measures, namely design requirements that the company should focus on are determined. As a result, for the company to maximize the customer satisfaction, it is found that the new boiler desing should have an efficient “modulation system” and “condensing design” which will bring the boiler to 4 stars efficiency class. As a prerequisite of a condensing design, the main heat exchanger (HX) should be made of “stainless steel”, or after conducting a detailed cost analysis, if needed, “aluminum alloy” is an alternative HX material in order to reduce the investment costs. To overcome the difficulties in determining, grouping and prioritizing the customer needs, company could allocate more resources to gather the Voice of Customer, and also integrate the Kano Model and Analytic Hiyerarchy Process (AHP) to result in more accurate findings. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1944
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kalite tr_TR
dc.subject fonksiyon tr_TR
dc.subject göçerimi tr_TR
dc.subject yenileşim tr_TR
dc.subject yeni tr_TR
dc.subject ürün tr_TR
dc.subject geliştirme tr_TR
dc.subject Quality en_US
dc.subject function en_US
dc.subject deployment en_US
dc.subject innovation en_US
dc.subject new en_US
dc.subject product en_US
dc.subject development en_US
dc.title Yeni Kazan Cihazı Geliştirme Projesinde Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative An Application Of Quality Function Deployment In A New Boiler Development Project en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10270.pdf
Boyut:
1.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama