Yeni Kazan Cihazı Geliştirme Projesinde Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-26
Yazarlar
Yılmaz, Orkun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzün yüksek rekabetçi piyasa koşullarında, yeni ürünleri hızla pazara sunabilme kabiliyeti müşteri merkezli bütün başarılı şirketler için esastır. Kalite Fonksiyon Göçerimi de müşteri merkezli ürün geliştirme yöntemlerinden biridir. Tasarım kalitesini, ürün daha tasarım aşamasındayken güvence altına almanın bir yoludur. Bu çalışmanın amacı, bir yeni ürünün müşteri beklentileri doğrultusunda tasarlanması maksadıyla Kalite Fonksiyon Göçerimi metodunun uygulanmasıdır. Uygulama alanı olarak Alarko-Carrier firmasının yeni tasarlayacağı kazan cihazı seçilmiştir. İkinci bölümde Yenileşim ve yeni ürün fikirlerinin kaynağı üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde KFG metodunun tanımı, ortaya çıkışı, gelişmesi ve temel adımları üzerinde bir literatür araştırması yer almaktadır. Altıncı bölümde tezin önermesi ortaya konmuş, ardından KFG yönteminin uygulaması detaylarıyla açıklanmıştır. Ürün planlama safhası sistematik biçimde gerçekleştirilerek 4 kalite evinden ilki oluşturulmuş, tasarımda hedeflenmesi gereken performans ölçütleri, yani tasarım gereksinimleri belirlenmiştir. Sonuçta firmanın müşteri tatminini en çoklamak için yeni tasarlayacağı kazanı etkin bir “modülasyon sistemli” ve kazanı 4 yıldızlı verim sınıfına getirecek olan “yoğuşmalı” yapıda tasarlaması gerektiği görülmüştür. Yoğuşmalı tasarımın bir gereği olarak öncelikle “paslanmaz çelik eşanjör”, ya da gerçekleştirilecek detaylı bir maliyet analizinden sonra gerek görülürse cihazın ilk yatırım maliyetini düşürmek için “alüminyum eşanjör” seçmesi tavsiye edilmiştir. Müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, gruplandırılması, önceliklendirilmesi gibi zorlukları aşmak için, firmanın müşterinin sesi çalışmasına daha fazla kaynak ayırarak, Kano Modeli veya AHS sürecini de KFG ile entegre ederek daha hassas sonuçlara ulaşabileceği belirtilmiştir.
In today’s highly competitive environment, ability to introduce new products rapidly to the market is essential for all of the successiful customer-oriented companies. And Quality Function Deployment (QFD) is one of these customer-oriented new product development methods. QFD serves a method to assure the design quality in the early design phases of the product. Purpose of this study is to make an application of Quality Function Deployment method, in order to design a new product in accordance with the customers’ expectations. As the field of application, a new boiler unit that Alarko-Carrier plans to design is chosen. Steps of product planning phase are systemathically taken and the 1st House of Quality is generated, so that the performance measures, namely design requirements that the company should focus on are determined. As a result, for the company to maximize the customer satisfaction, it is found that the new boiler desing should have an efficient “modulation system” and “condensing design” which will bring the boiler to 4 stars efficiency class. As a prerequisite of a condensing design, the main heat exchanger (HX) should be made of “stainless steel”, or after conducting a detailed cost analysis, if needed, “aluminum alloy” is an alternative HX material in order to reduce the investment costs. To overcome the difficulties in determining, grouping and prioritizing the customer needs, company could allocate more resources to gather the Voice of Customer, and also integrate the Kano Model and Analytic Hiyerarchy Process (AHP) to result in more accurate findings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kalite, fonksiyon, göçerimi, yenileşim, yeni, ürün, geliştirme, Quality, function, deployment, innovation, new, product, development
Alıntı