Küçük Ve Orta Ölçekli Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

dc.contributor.advisor Sümen, Halefşan tr_TR
dc.contributor.author Altınkaynak, Seyfettin Kaan tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:09Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:09Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutan aile şirketleri ele alınmıştır. Türkiyedeki ve dünya genelindeki aile şirketleri ile ilgili literatür taraması yapılarak bilgi toplanmış, kıyaslar yapılarak karşılaştıkları problemler ve bu problemlerin kurumsallaşma ile ilişkisi incelenmiştir. Kurumsallaşma konusu aile şirketleri açısından değerlendirilmiş ve aile şirketlerinin sürekliliğini sağlayacağı, rekabet güçlerini artıracağı, ve büyümelerini kolaylaştıracağı belirlenmiştir. Aile şirketlerinden oluşan bir örneklem üzerinde yapılan araştırma çalışmasıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki aile şirketlerinin mevcut durumlarının tespiti ve kurumsallaşma konusundaki tutumları değerlendirilmiştir. Bulgular örneklemdeki şirketlerin literatürde önerilen yöntemlere ve kurumsallaşmaya önem verdiğini ortaya koymuştur. Ancak kurumsallaşma süreci ile ilgili adımlar için gerekli stratejilerin planlanmasında ve uygulanmasında güçlük çektikleri saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study the family companies which take important place for economy of any country are investigated. First a literature review about the family companies all over the world especially the ones in Turkey is introduced. During this period information was collected, comparisons were made, the problems encountered and the relationship between those problems and the institutionalization were figured out. The level of institutionalization for family business is evaluated and it is determined that the institutionalization provides continuity, competitive advantage and growth. Several family firms had been established in Kayseri Organized Industrial Zone were requested to take the survey, which is a part of this study, about determining their current situation and their attitude of institutionalization. The data collected by the survey is analyzed and then evaluated. The results show that even though the companies participated in the survey are paying attention to the methods proposed by the literature and the institutionalization, they faced with problems planning and applying the strategies required by institutionalization process. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2040
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aile Şirketleri tr_TR
dc.subject Kurumsallaşma tr_TR
dc.subject Family Companies en_US
dc.subject Institutionalism en_US
dc.title Küçük Ve Orta Ölçekli Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma tr_TR
dc.title.alternative Institutionalization At Small And Medium Scaled Family Firms en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4748.pdf
Boyut:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama