Türkiye'de Gelir Hareketliliği İncelemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2016
Yazarlar
Durmaz, Damla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2016
Anahtar kelimeler
Gelir dağılımı, Gelirler, Hareketlilik, Panel veri modelleri, Income distribution, Incomes, Mobility, Panel data models
Alıntı