Bayatı-şiraz Makamında Taksim Yaparken Şube Kuruluşları

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Ünsal, Alpay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu araştırma Ba\atı-Şiraz makamında taksim yaparken şube kuruluşları olarak hazırlanmıştır. Eserde Bayatı-Şiraz makamına nasıl başlanacağı ve Bayatı-Şiraz makamı içerisinde bulunan şubelerin nasıl kurulacağı üzerinde durulmuştur. Azerbaycan'daki üsdat Tarzenlerin yaptıkları taksimler örnek alınmıştır. Sonuç olarak taksimlerin analizi yapılarak model Bayatı-Şiraz taksimi verilmiştir. Bu araştırmanın konservatuarın yüksek bölümü tar öğrencilerine faydalı olacağına inanıyorum
This research has been carried out as an intro duction to the Beyati-Shiraz Makam and its branches. It has a look at the way Beyati-Shiraz begins as well as the Pormation of the branches within it. It is drawn from the works of Azerbaycanian great tarmasters and the way they perform these improvisions. It is believe that this analysis will be helpful to Tar students doing their graduate studies at the cncervatory.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1994
Anahtar kelimeler
Müzik, Bayatı-şiraz makamı, Halk müziği, Makamlar, Taksim sanatı, Türk halk müziği, Music, Bayatı-şiraz mode, Folk music, Mode, Instrumental improvisation, Turkish folk music
Alıntı