İstinat Duvarlarının Farklı Yükleme Ve Koşullar Altında Analizi

dc.contributor.advisor Öztürk, Turgut tr_TR
dc.contributor.author Gülden, Nurettin tr_TR
dc.contributor.authorID 10026279 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-01-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:12Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:12Z
dc.date.issued 2014-02-18 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract İstinat duvarları bulundukları koşullar ve kullanım amaçlarına göre çeşitli yüklere maruz kalabilmektedir. Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde ilk olarak, konsol bir istinat duvarının ek yüke (sürşarj) maruz kalma durumu ele alınmıştır. Ek yükün düzgün yayılı veya çizgisel olma durumlarında ayrı ayrı analizler yapılarak, ele alınan istinat duvarı üzerinde ek yükün şiddeti, ek yükün istinat duvarına olan mesafesi gibi çeşitli alternatifler altında yüklemeler yapılmış ve bu yüklemelerin depremli ve depremsiz durumlarda kesit tesirleri üzerinde olan etkileri incelenmeye çalışılmıştır. İstinat duvarlarının ek yüke maruz kalmalarının dışında, inşa edildikleri zemin tabakalı olabilmekte veya suya maruz kalabilmektedir. İstinat duvarlarının inşa edildikleri zeminin tek tabakalı, iki tabakalı, üç tabakalı, dört tabakalı olma durumları ve zeminin suya doygun olması durumu ile zeminin su altında olma durumlarındaki değişimler incelenmiştir. Konsol bir istinat duvarı ele alınarak yapılan analiz sonuçlarından elde edilen değerler, depremli ve depremsiz durumlarda tüm yükleme kombinasyonları ele alınarak en elverişsiz yükleme durumu dikkate alınmış ve buna göre farklı yükleme ve zemin koşullarının kesit tesirlerine yapmış oldukları etkiyi gösteren grafikler elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Retaining walls could be exposed to various loads according to their circumstances they are in and application purposes. In case of storing material on the soil behind the retaining wall, building a structure on the soil behind the retaining wall or passing transportation vehicles from the soil behind the retaining wall, additional loads may effect in addition to the existing soil stress.Within the scope of this study, the analysis firstly examines the case when a cantilever retaining wall is exposed to an additional load (surcharge load). Several load conditions are applied by separately performing the analysis in the cases of the of surcharge load to be uniformly distributed and line (linear) under the various alternatives such that different load intensities on discussed retaining wall and the distance between the surcharge load and the retaining wall, and in conclusion the effects of these load situations on the internal forces have been tried to be searched. Furthermore the retaining walls could be exposed to additional loads, their ground might be stratified soil or to be exposed to water. The soils used below and behind the retaining wall are examined for changes being single-layer, two-layers, three layers or four-layers, being waterlogged soils or being submerged soils.Having considered these situations, the analysis are made at different soil conditions which the retaining wall is built and the effects on the internal forces have been tried to be examined taking care of the most unfavorable loading condition from the results of the analysis.The values obtained from the results of the analysis considering a cantilever retaining wall and the associated graphs that demonstrate the effects on the internal forces with respect to different loading and soil conditions such as stratified soil condition,exposed soil to water and flooded soil also taking into account the most unfavorable loading condition among all load combinations examined are obtained. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6703
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject istinat duvarları tr_TR
dc.subject analiz tr_TR
dc.subject retaining walls en_US
dc.subject analysis en_US
dc.title İstinat Duvarlarının Farklı Yükleme Ve Koşullar Altında Analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis Of Retaining Walls Under The Different Loading And Conditions en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama