İstinat Duvarlarının Farklı Yükleme Ve Koşullar Altında Analizi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2014-02-18
Yazarlar
Gülden, Nurettin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstinat duvarları bulundukları koşullar ve kullanım amaçlarına göre çeşitli yüklere maruz kalabilmektedir. Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde ilk olarak, konsol bir istinat duvarının ek yüke (sürşarj) maruz kalma durumu ele alınmıştır. Ek yükün düzgün yayılı veya çizgisel olma durumlarında ayrı ayrı analizler yapılarak, ele alınan istinat duvarı üzerinde ek yükün şiddeti, ek yükün istinat duvarına olan mesafesi gibi çeşitli alternatifler altında yüklemeler yapılmış ve bu yüklemelerin depremli ve depremsiz durumlarda kesit tesirleri üzerinde olan etkileri incelenmeye çalışılmıştır. İstinat duvarlarının ek yüke maruz kalmalarının dışında, inşa edildikleri zemin tabakalı olabilmekte veya suya maruz kalabilmektedir. İstinat duvarlarının inşa edildikleri zeminin tek tabakalı, iki tabakalı, üç tabakalı, dört tabakalı olma durumları ve zeminin suya doygun olması durumu ile zeminin su altında olma durumlarındaki değişimler incelenmiştir. Konsol bir istinat duvarı ele alınarak yapılan analiz sonuçlarından elde edilen değerler, depremli ve depremsiz durumlarda tüm yükleme kombinasyonları ele alınarak en elverişsiz yükleme durumu dikkate alınmış ve buna göre farklı yükleme ve zemin koşullarının kesit tesirlerine yapmış oldukları etkiyi gösteren grafikler elde edilmiştir.
Retaining walls could be exposed to various loads according to their circumstances they are in and application purposes. In case of storing material on the soil behind the retaining wall, building a structure on the soil behind the retaining wall or passing transportation vehicles from the soil behind the retaining wall, additional loads may effect in addition to the existing soil stress.Within the scope of this study, the analysis firstly examines the case when a cantilever retaining wall is exposed to an additional load (surcharge load). Several load conditions are applied by separately performing the analysis in the cases of the of surcharge load to be uniformly distributed and line (linear) under the various alternatives such that different load intensities on discussed retaining wall and the distance between the surcharge load and the retaining wall, and in conclusion the effects of these load situations on the internal forces have been tried to be searched. Furthermore the retaining walls could be exposed to additional loads, their ground might be stratified soil or to be exposed to water. The soils used below and behind the retaining wall are examined for changes being single-layer, two-layers, three layers or four-layers, being waterlogged soils or being submerged soils.Having considered these situations, the analysis are made at different soil conditions which the retaining wall is built and the effects on the internal forces have been tried to be examined taking care of the most unfavorable loading condition from the results of the analysis.The values obtained from the results of the analysis considering a cantilever retaining wall and the associated graphs that demonstrate the effects on the internal forces with respect to different loading and soil conditions such as stratified soil condition,exposed soil to water and flooded soil also taking into account the most unfavorable loading condition among all load combinations examined are obtained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
istinat duvarları, analiz, retaining walls, analysis
Alıntı