Türkiye Şeker Piyasası İşleyişi Özelinde Bir Ekonomik Model Olarak Kooperatif: Tarım Sanayi Entegrasyonu Ve Pankobirlik İncelemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Erkök, Selen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Pancar ekicileri kooperatifleri, Tarım ekonomisi, Tarım kooperatifleri, Şeker sektörü, Beet-sovers cooperatives, Agricultural economy, Agricultural cooperatives, Sugar sector
Alıntı