Yerleştirme Sanatı Açısından Mimari Yerleştirmeler

dc.contributor.advisor Ünügür, S. M. tr_TR
dc.contributor.author Özdamar, E. Gökçe tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:08:03Z
dc.date.available 2015-09-30T14:08:03Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, 1960’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan “yerleştirme sanatı” ile sanatsal bir etkinlik olarak mimarlığın yakınlaşması incelenmiştir. Mimarlık pratiğine en yakın sanat olan yerleştirme sanatının; açık uçlu, deneysel ve sorgulayıcı karakteristiği ile ilgili olarak, çevre-ürün analizinde mimarların faaliyet alanına getirebileceği deneyimin önemi vurgulanmaktadır. Yerleştirme sanatı, tarihsel süreci içinde aldığı “yeryüzü sanatı” ve “kamu sanatı” gibi biçimlenmeleri ile; gerek galeri mekanında ve açık alanlarda, gerekse kentsel ölçekte; yer, mekan ve zaman kavramlarını sorgulamaktadır. Günümüzün mimari eğilimlerinde de önemli bir yer tutan sanatsal yerleştirmeler; mimarların mekanla ilişkili olarak çeşitli düzenlemelerini ve sergileme etkinliklerini kapsamaktadır. “Mimari yerleştirmeler” olarak da tanımlanan bu sanatsal etkinlikler; geçici ya da kalıcı nitelikte olan oyunsu, şiirsel enstalasyonları, heykel ve heykelsi nitelikteki yerleştirmeleri ve sergileme mekanları olarak pavyonlar ile açık alan düzenlemeleri olarak da folileri içermektedir. Bununla birlikte; sanal ortamın deneysel yerleştirmeleri ile, mimarlığın disiplinlerarası konumu açığa çıkmaktadır. Sergileme etkinliğinin gün geçtikçe artan bir önem kazanmasıyla birlikte, bugün olduğu gibi, geleceğin de mimari yerleştirmeleri olarak geçici nitelikte olan pavyon yapıları ve sanatsal yerleştirmeler önem kazanmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the approach of installation art, emerging in 1960s and architecture as an artistic practice are observed. It is emphasized that, installation art -being the closest art to architectural practice- can bring forth an experimentation into the environment-product analysis in the architectural practice with its open-ended, experimental and interrogative characteristics. Installation art which takes the form of “land art” and “public art” throughout its historical continuity; has been interrogating place, space and time concepts in galleries, open spaces and in the city scale. Also occupying an important place in architectural tendencies of today; artistic installations, involve exhibition activities and various assemblages of architects related to space. These artistic activities; so called as “architectural installations” with temporal or permanent characteristics, contain playful, poetic and sculpture or sculptural installations, pavilions as exhibition buildings and follies as open space assemblages. In addition to this, the interdisciplinary position of architecture reveals within the experimental installations of virtual medium. With the increasingly considerable exhibition activities, temporal pavilions and artistic installations gain importance as future architectural installations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9538
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yerleştirme sanatı (enstalasyon) tr_TR
dc.subject Mimari yerleştirme tr_TR
dc.subject Yere özellik tr_TR
dc.subject Yeryüzü sanatı tr_TR
dc.subject Kamu sanatı tr_TR
dc.subject Heykelsi biçimlenme tr_TR
dc.subject Sanal mimarlık tr_TR
dc.subject Installation art en_US
dc.subject architectural installations en_US
dc.subject site-specifity en_US
dc.subject Land art en_US
dc.subject Public Art en_US
dc.subject sculptural shapenings en_US
dc.subject virtual architecture en_US
dc.title Yerleştirme Sanatı Açısından Mimari Yerleştirmeler tr_TR
dc.title.alternative Architectural Installations From The Point Of Installation Art en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1532.pdf
Boyut:
3.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama