Tutunma Kaybı Öncesi Ve Sonrası Hücum Açılarında 3 Boyutlu Kanatların Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dalyan, Yüksel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Taşıyıcı Çizgi Teorisi kullanılarak 3 boyutlu kanatların tasarımını ve tasarım dışı şartlarda analizini gerçekleştiren grafik arayüzlü bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Çalışmanın ana mantığı kanadın etrafından geçen hava akımında uçuş doğrultusuna nazaran oluşan aşağı sapma açısını hesaplamaktır. Bu açı kullanılarak bir iterasyon oluşturulmuştur. Hesaplanan aşağı sapma açısından faydalanılarak kanadın profilinin iki boyutlu karakteristikleri ve taşıma denklemiyle yeniden bir sirkülasyon dağılımı hesaplanmıştır. Bu durum %1 oranında yeni hesaplanan değerler değişmeyene kadar devam ettirilmiştir. Sirkülasyonon belirli bir yakınlıkta hesaplanabilmesinin ardından bu sirkülasyon dağılımı kullanılarak üç boyutlu kanadın performans parametreleri hesap edilmiştir.
In this study using the Lifting Line Theory some computer programs which can include calculation of above view with graphical interface have been developped for 3 dimensional wings. The base part of the study is to calculate the down wash angle of the free air velocity below the wing. Using this angle an iteration has been developped so circulation on the wing can be calculated from profile characteristics and lifting formula. So recalculation of the dawn wash angle of the air below the wing has been processed. After a particular times of iteration the values of the recalculated circulation has been checked for 1% change. If it’s in the limit, calculation of the performans parameters of the three dimensioal wing has been calculated using this circulation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Taşıyıcı Çizgi, Üç Boyutlu Kanat, Taşıma Kaybı Sonrası, Lifting Line, Three Dimensional Wing, Above Stall
Alıntı