Perde Ve Çerçevelerden Oluşan On İki Katlı Bir Betonarme Yapının Performansının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-14
Yazarlar
Şendağ, İzgi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında tasarımı yapılmış perde ve çerçeve taşıyıcı sisteme sahip bir betonarme yapının performans düzeyi doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Performans düzeyi belirlenirken doğrusal hesap yöntemlerinden mod birleştirme yöntemi, doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılmıştır. Analiz sırasında yapılan yaklaşımların sonuçlara etkisini incelemek için performans analizi iki ayrı sonlu eleman analiz programı kullanılarak yapılmıştır. Artımsal eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulandığı iki farklı analiz programının sonuçları karşılaştırıldığında oldukça uygun sonuçlar elde edilmiştir. Doğrusal elastik yöntem ile performans değerlendirilmesi sonucunda artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemine göre doğrusal elastik yöntem ile daha güvenli çözüm sonuçları elde edildiği görülmektedir.
In this study, the seismic performance of a reinforced concrete structure with concrete walls and frame structural system which has been implemented by the Turkish Seismic Code (DBYBHY’07) is determined according to linear and nonlinear analysis methods. The mode superposition method from the linear analysis methods and the incremental equivalent earthquake load method from the nonlinear analysis were used in order to determine the seismic performances. The performance analysis were carried out by two different types of finite elements analysis softwares in order to study the effects of the approximations to the conclusion prescribed in the performance analysis. The results were considerably reasonable in comparing the above mentioned two different analysis softwares where incremental equivalent earthquake load method is applied. As a result of the seismic performance evaluation, it’s seen that the linear elastic analysis method has given more reliable results compared to the incremental equivalent earthquake load method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Artımsal eşdeğer deprem yükü, mod birleştirme, Incremental Equivalent Earthquake Load Method, Mode Superposition
Alıntı