İç sönümlü elastik kavramı ile bağlı iki kütleli bir sistemin dinamik davranışı davranışı

dc.contributor.advisor Yücenur, M. Sait
dc.contributor.author Tuncel, Kemal
dc.contributor.authorID 14377
dc.contributor.department Konstrüksiyon
dc.date.accessioned 2023-03-16T05:58:25Z
dc.date.available 2023-03-16T05:58:25Z
dc.date.issued 1991
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
dc.description.abstract Kavramalar milleri birbirine bağlayan makina ele manlarıdır. Elastik kavramalar, mil eksenleri arasındaki çeşitli düzgünsüzlükleri karşılamak, darbeleri azaltmak ve titreşimleri söndürmek için kullanılır. Bu vasıflar kavramanın rijit elemanlarını birbirine bağlayan elastik elemanlar tarafından sağlanmaktadır. Şekil ve tip bakı mından büyük çeşitlilik gösteren elastik elemanlar ma densel ve lastik yaylar şeklinde iki gruba ayrılabilir. Bünyesindeki bu elastik elemanların özelliklerinden dola yı, elastik kavramalar lineer ve lineer olmayan karakte ristiklere sahiptir. Ayrıca kavrama bünyesindeki elastik elemanların söndürme etkisi, yüksek hızlarda sistem ile hava arasında meydana gelen söndürme şeklinin bir sıvı söndürmesi hali olduğu var sayılabilir. Elastik kavramaya bağlı iki dönel kütleli bir sis temde, kütlelerden birinden etkiyen çeşitli ikaz momentle ri etkisiyle elastik kavramanın davranışını incelemek için ikaz momentleri idealize edilmiştir, periyodik ikaz mo menti, basamak ikaz momenti ve ımpuls ikaz momentinin et kimesi durumunda lineer karakteristikli elastik kavrama nın davranışını ve periyodik ikaz momentinin etkimesi duru munda lineer olmayan karakteristiğe sahip elastik kavra maların davranışını incelemek için sistem bilgisayarda si- müle edilmiştir. Ayrıca yükselen karakteristikli elastik kavramalarda ikaz momenti etki etmeden önce iş makinasının direncini yenmek için harcanan çeşitli motor momentleri (ön moment; üzerine sabit periyodik ikaz momentinin etki mesi durumunda, elastik kavramanın davranışı incelenmiştir. Kullanılan bilgisayar programlama dili basic' t ir. Elde edilen sonuçlar bilgisayarda çizilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, it has been studied on the subject "simulation of dynamic behavior of a system with two ro tating masses which are connected an elastic coupling with internal damping". Couplings are machine members that they connect shafts with each other. Elastic couplings are used for eliminating varios irregularities between driving and driver parts of machine and decreasing shocks and damping vibrations. These features are obtained by elastic mem bers which connect rigid parts of elastic coupling with each other. Elastic members which show varieties in res pect type and shape can be seperated into two groups as metallic and rubber springs. To investigate dynamic behavior of an elastic coupling which produce an elastic connection between dri ver and driving parts of machine can be based following model. (Figure 1 ) Jl J2 Figure 1. The model of a system with two rotating masses which are connected an elastic coupling Equation of general motion of the system with Mi-Exciting torque which acts on from number one mass is as follows: en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/23409
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dinamik davranış tr_TR
dc.subject Elastik kavrama tr_TR
dc.subject İki kütleli sistem tr_TR
dc.subject Dynamic behavior en_US
dc.subject Elastic coupling en_US
dc.subject Two masses system en_US
dc.title İç sönümlü elastik kavramı ile bağlı iki kütleli bir sistemin dinamik davranışı davranışı
dc.title.alternative Simulation of the dynamic behavior of a system with two rotating masses qhich are connected an elastic coupling with internal damping
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14377.pdf
Boyut:
2.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama