Futbol Sektöründe Bir Karar Destek Modeli Uygulaması

dc.contributor.advisor Topçu, Y. İlker tr_TR
dc.contributor.author Rüstemoğlu, Sevgin tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:19Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:19Z
dc.date.issued 2009-06-09 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada futbolun yöneticileri ve karar vericileri için futbolun çekiciliği üzerinde etki edebileceği düşünülen çok sayıda ve birbiriyle ilişkisi olabilecek faktörün birbirlerine göre önemlerinin belirlenerek önceliklendirme yapılmasının sistematik ve bilimsel bir metodu sunulmuştur. Bağımlılık ve geribildirimleri de içerisinde barındıran çok ölçütlü bir karar verme yöntemi olan Analitik Ağ Süreci yaklaşımı ile futbolun yöneticilerinin karşı karşıya oldukları karar verme problemlerine bir çözüm getirilmiştir. Futbolla ilgili kapsamlı bir yazın taraması sonucunda futbolun çekiciliği üzerinde etkisi olabileceği düşünülen yüze yakın kriter ortaya konmuş ve bu kriterlere uzman görüşleriyle birlikte son halleri verilmiştir. 57 kriter, 5 ana kriter ve bunların arasındaki ilişkilerin tanımlanması ile birlikte Analitik Ağ Süreci yaklaşımına göre bir model kurulmuştur. Kurulan modele veri oluşturması amacıyla bir ikili karşılaştırma anketi hazırlanmıştır ve futbolla ilgili sorulara cevap verebileceği tespit edilen 250 kişilik bir gruba yöneltilmiştir. Anket katılımcılarının farklılıklarına göre kriter önemlerinin ne şekilde değiştiğine ve sonuçların karşılaştırılmasına da yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study a systematic and scientific methodology for determining the importance of criteria and prioritizing these criteria which may effect on the attractiveness of football is given to the managers and the decision makers of football. A multi criteria decision support system that includes dependences and feedbacks, Analytical Network Process is used for the solution of this problem. As a result of comprehensive literature review study about football, at least a hundred criteria which can be related with the attractiveness of football were determined and these criteria were finalized by the reviews of experts in football. After determining 57 criteria, 5 main criteria and all the relations of these criteria, a model was build up by Analytical Network Process methodology. A questionnaire was prepared for getting data to the model. The questionnaire was sent to a group of 250 people who is defined as able to answer football related questions. All the results and comparisons according to the variety of the questionnaire attendees are give in the study. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3184
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Karar verme tr_TR
dc.subject Karar verme yöntemleri tr_TR
dc.subject Karar verme modelleri tr_TR
dc.subject Karar Verme Ölçeği tr_TR
dc.subject Futbol tr_TR
dc.subject Decision making en_US
dc.subject Decision making methods en_US
dc.subject Decision making models en_US
dc.subject Decision making Scale en_US
dc.subject Football en_US
dc.title Futbol Sektöründe Bir Karar Destek Modeli Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative A Decision Support Model For Football Industry en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9360.pdf
Boyut:
1.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama