Tam Zamanında Üretim Sistemi Ve Bir Simülasyon Uygulaması

dc.contributor.advisor Yenersoy, Gönül tr_TR
dc.contributor.author İpek, Mümtaz tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 1995 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T17:28:02Z
dc.date.available 2015-06-01T17:28:02Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995 en_US
dc.description.abstract Bu çalıŞmada, bir imalat sistemi modeli üzerinde mevcut sistemden Tam Zamanında Üretim Sistemi (TZÜS)'ne geçiŞ simülasyon ile incelenmiŞtir. Mevcut üretim sistemi ve TZÜS, SIMAN kullanılarak simüle edilmiŞtir. Mevcut üretim sistemi ve TZÜS'ni karŞılaŞtırmak amacıyla dört farklı performans ölçütü belirlenmiŞtir. Bunlar, akıŞ zamanı, sistemden ayrılan toplam parça sayısı, kuyruk uzunlukları ve makina kullanımlarıdır. SIMAN simülasyon sonuçları değerlendirildiğinde, TZÜS'inden elde edilen sonuçların daha iyi olduğu görülmüştür tr_TR
dc.description.abstract In this study, on a manufacturing system model, converting to Just-in-Time (JIT) Production System has been examined by using simulation. The actual production and the new JIT production system have been simulated by SIMAN. To compare the actual production system, four different performance criterias have been determined. These are the flow time, the number of parts which leave the system, the queue length and the machine utilization. When SIMAN results have been evoluated, it has appeared that the values of JIT production system are better than the actual production system. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4201
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tam Zamanında Üretim Sistemi tr_TR
dc.subject Kanban Sistemi ve Çekme Sistemi tr_TR
dc.subject Just-in-Time Production System en_US
dc.subject Kanban System and Pull System en_US
dc.title Tam Zamanında Üretim Sistemi Ve Bir Simülasyon Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Just-in-time Production System And A Simulation Application en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
374.pdf
Boyut:
5.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama