Kıbrıs Sorunu Ve Annan Planı Çerçevesinde Türkiye, Yunanistan Ve Avrupa Birliği İlişkileri

dc.contributor.advisor Uzer, Umut tr_TR
dc.contributor.author Maral, Bahar tr_TR
dc.contributor.authorID 359963 tr_TR
dc.contributor.department Siyaset Çalışmaları tr_TR
dc.contributor.department Political Studise en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-12T13:09:55Z
dc.date.available 2019-03-12T13:09:55Z
dc.date.issued 2014 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2014 en_US
dc.description.abstract Bütün tarih boyunca birçok dünya ülkeleri ve özellikle de Ortadoğu ve Anadolu bölgesinde Kıbrıs adası stratejik bir öneme sahip olmuştur. Ada: Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kesimleri yönünden ve bununla birlikte uluslararası arenada söz sahibi birçok gelişmiş ülke için yıllardır güncelliğini koruyan sorunlar nedeniyle çalışma içeriğine konu edilmiştir. Kıbrıs adasından kaynaklı sorunlar için Türk ve Yunan devletleri üzerinden Kıbrıs Rum ve Türk toplumları, Avrupa Birliği ve özellikle de Birleşmiş Milletler birçok çözüm projesi üretmiş; ancak hiçbir zaman tam anlamıyla bir uzlaşma sağlanamamıştır. Kıbrıs sorununun çözümü için hayata geçirilen ve hazırlanan plan ve projeler arasında önemli bir yere sahip olan Annan Planı da öncesi ve sonrası ile plan sürecinde yaşanan tüm ayrıntıları ve sonuçları araştırılarak çalışma konusu içerisinde anlatılmaya çalışılmıştır. Kıbrıs sorununun devamında ada için birincil taraf rolünde olan Türk ve Yunan devletlerinin tarihsel sürecin akışına göre izlediği politikalar, milli hedefler ve diplomatik girişimlerde tetkik edilerek yorumlanmıştır. Kıbrıs adasında yaşayan Rum ve Türk topluluklarının birbirleriyle olan ilişkileri araştırılmış, buna bağlı olarak gelişen Türk ve Yunan ilişkileri de analiz edilmiştir. Çalışma hazırlanırken daha önce bu konuda yapılmış akademik çalışma ve akademik makaleler literatür incelemesi yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bu konu üzerine yazılmış birçok kitap temin edilmiş, çalışmadaki konu başlıklarına göre yararlanılmaya çalışılmıştır. Bunlar dışında, ilgili uluslararası alanda ve ulusal anlamda yapılan birçok görüşme, toplantı, panel gibi çalışmalar incelenmiş, konu ile bağlantılı bölümlerde bu hususlardan da yararlanılmaya çalışılmıştır. Kıbrıs adasının Türk – Yunan devletleri açısından olan sorunun uzun yıllardır devam ettiği, bu sorunun özellikle adada yaşayan her iki toplum için de büyük kayıp ve sıkıntılar verdiği görülmektedir. Ancak, konuya objektif olarak bakıldığında, sorundan daha çok etkilenen, dışlanan ve birçok ülke tarafından ambargo uygulanan taraf adada yaşayan Türk halkı ve varlığı hala kabul edilmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştur. Anahtar Kelimeler: Annan Planı, Avrupa Birliği, Kıbrıs Sorunu, Rauf Denktaş tr_TR
dc.description.abstract Throughout history Cyprus has always had strategic significance for numerous countries of the world, especially in the Middle East and the Anatolia region. The island has been chosen as subject of this study mainly because the Cyprus dispute has always been significant over the years for Turkey, Greece, Greek Cypriots and Turkish Cypriots. For the resolution of the issue many projects had been developed by Turkish and Greek goverments, by the Turkish and Greek Cypriot communities, the European Union and especially the United Nations. However, a full reconcilation has never been achieved. The Annan Plan which has an important place among other plans and projects dealing with the Cyprus issue, is explicated in this study in detail as well as the developments prior to its adoption as well as its aftermath. This thesis interpreted the policies, national goals and diplomatic initiatives pursued by the Turkish and Greek goverments regarding the Cyprus problem. Relations between Greek and Turkish communities living in Cyprus has ben explored and consequently evolving relations between Turkey and Greece has been analyzed. During the preparation of this study, previous academic studies and articles related to this subject were examined as a part of literature review. Also the thesis utilized many books in accordance with main topics in this study. Apart from these, national and international interviews, meetings and panels related to this subject have been studied. The dispute over the island in terms of Turkish and Greek goverments has been ongoing for quite a long time and has caused severe diffiulties for both communities. However, when objectively analyzed, the more affected, excluded, embargoed side was the Turkish people and the Turkish Republic of Northern Cyprus whose existence is yet to be accepted. Keywords: The Annan Plan, European Union, Cyprus Problem, Rauf Denktaş en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17792
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Siyasal Bilimler tr_TR
dc.subject Uluslararası İlişkiler tr_TR
dc.subject Annan Planı tr_TR
dc.subject Avrupa Birliği tr_TR
dc.subject Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tr_TR
dc.subject Kıbrıs tr_TR
dc.subject Kıbrıs sorunu tr_TR
dc.subject Türk-Kıbrıs ilişkileri tr_TR
dc.subject Türk-Yunan ilişkileri tr_TR
dc.subject Uluslararası ilişkiler tr_TR
dc.subject Yunanistan tr_TR
dc.subject Political Science en_US
dc.subject International Relations en_US
dc.subject Annan Plan en_US
dc.subject European Union en_US
dc.subject Turkish Republic of Northern Cyprus en_US
dc.subject Cyprus en_US
dc.subject Cyprus problem en_US
dc.subject Turkish-Cyprus relations en_US
dc.subject Turkish-Greek relations en_US
dc.subject International relations en_US
dc.subject Greece en_US
dc.title Kıbrıs Sorunu Ve Annan Planı Çerçevesinde Türkiye, Yunanistan Ve Avrupa Birliği İlişkileri tr_TR
dc.title.alternative Relations Between Turkey, Greece And The European Union Within The Context Of The Cyprus Issue And The Annan Plan en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
359963.pdf
Boyut:
867.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama