Küçükdoğanca(keşan-edirne) Bölgesi Ve Civarındaki Kömür Yataklarının Yüzey Ve Yer Altı Sularına Etkisi

dc.contributor.advisor Örgün, Yüksel tr_TR
dc.contributor.author Erarslan, Cemile tr_TR
dc.contributor.department Uygulama Jeoloji tr_TR
dc.contributor.department Applied Geology en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:14:14Z
dc.date.available 2015-08-25T13:14:14Z
dc.date.issued 2010-07-05 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın ana konusu çalışma alanındaki volkanik kayaçların, aktif ve terk edilmiş kömür sahalarının, yer altı ve yüzey sularına olası etkisinin araştırılmasıdır. Yüzey ve yeraltı suları, yağışlı (Mart 2010) dönemde içme ve kullanma amaçlı çeşmelerden, kuyulardan; sulama amaçlı göletten; terk edilmiş açık kömür işletmelerinden ve faal yer altı kömür işletmelerinden örneklenmiştir. Suların sıcaklık, pH, Eh, iletkenlik (EC), tuzluluk (NaCl), asidite, alkalinite ve çözünmüş oksijen (DO) değerleri arazide; ana ve iz element içerikleri laboratuvar ortamında saptanmıştır. Su örneklemesine paralel olarak volkanik kayaçlar ve kömürler örneklenmiştir. Kayaçların mineralojik tanımlamaları yapılmış, kömürlerde sülfürlü mineral içeriği ortaya konmuştur. Elde edilen tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde volkanik kayaçların ve kömürlerin bölgede yer altı sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The main subject of this study is to research the effects of extrusive rocks, active or inactive coal areas on surface and subsurface waters in the study region. Surface and subsurface waters were sampled in the rainy season (March 2010). Heat, pH, Eh, conducdivity (EC), salinity (NaCl), acidity, alkalinity and dissolved oxygen (DO) values were identified on site; whereas, ingredients of main and trace elements were identified in the laboratory. In parallel to water sampling, extrusive rocks and coals were also sampled. Mineralogical substance of the rocks were conducted, mineral substance of sulphur in coals were determined. As the all data derived are evaluated along, relation among extrusive rocks, coal and water was put forward, trace elements determined in extrusive rocks, coals and waters were proved to be high in a compatible ratio. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8654
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kömür tr_TR
dc.subject Yüzey ve Yer altı suyu tr_TR
dc.subject İz element tr_TR
dc.subject Coal en_US
dc.subject Surface and Ground water en_US
dc.subject Trace element en_US
dc.title Küçükdoğanca(keşan-edirne) Bölgesi Ve Civarındaki Kömür Yataklarının Yüzey Ve Yer Altı Sularına Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Coal Mines Near Kucukdoganca Region (edirne - Kesan) On Surface And Subsurface Water en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10691.pdf
Boyut:
4.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama