Fausto Zonaro Ve Çağdaşlarının İstanbul Manzaraları

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Gürçağlar, Aykut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Fausto Zonaro, 19. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey italya'nın Padova kentji yakınlarındaki Masi Kasabasında dünyaya gelmiştir. Sanatçı ailesinin fakir olması nedeniy le duvarcı ustası olan babasının yanında çalışarak, küçük yaşta zanaatkarlığın temel felsefesini Öğrenmiştir. Lendinara, Verona ve Roma'da akademik bir resim e- ğitimi gören sanatçı, 1880-18B8 arası İtalya'yı dolaşarak izlenimlerini, gözlemlerini tuvallerine aktararak, Napoli, Venedik, Roma, Torino, Milano kentlerinde sergiler düzen lemiştir. r ını İstan ği re rını, de Em çiliğ yız. getir sin b valle rumla geliş tur. Ça ine bul' nkçi doğ pres i ve II. ilen ir g rind n, mesi lışm eley u tt tut a ma yoni ayr Abdü Fau öste e ya yeti ndek amız eceğ alya um la nzar zm'e ınt ı İham sto rges nsıt şt ir i ka da sa iz. F 'da y beti alan varan cı fo it ta Zonar i ola arak, diği tkıla natç aust aptı mlem nı v bir togr rafı o, S rak Tür öğre rıy 1 inin o Zo ğı g işti e ke kuş afik ndan aray döne k re ncil a ön İsta naro, özlem r. Sa nt gö ak üz bir 1896. in s minin sim s er ve emli nbul 1891 leri natçı rünüm er ind anlat.da S anata sana anatı pors bir y konu yi sonu nın leri e sa imla aray yak t fe içi elen ere lu ma lında cunda kent ni iş f Doğ karş Ress laşım lsef e nde k res sahip nzarala- geldiği ed indi- insanla- ley işin- a Gerçek- 1 1 aşııiükl.«?» amlıgına inin ke sini tu- ent yo- saml iğinin olmuş
This study contains Istanbul landauupea ot Kaimin Zonaro and hia contemporaries. Zonaro trained an a painter undur an Academic education in the laat qudrti v of 19th century in Italy. But an impressionistic approach is seen on his canvases painted between 1860-1890 when he worked in Italy. In 1891 he arrived in İstanbul. Hia first fiutuieu painted in Istanbul illustrates the city with dii impressionistic eye. All the pictures of Zonaro pointed in 1893 reflecting the inhabitans of Istanbul and Bosphorus show his tendencies to Impress ı on ı am and pure Real ism. Zonaro held his first exhibiton in [\nJuv.i in 11193 i following his arrival to Istanbul, which brought lum a (jreat success. The artist continued painting da ı 1 y life of the city between 1894-1896. In 1896 Zonaro presented the Sultan with a photographic picture titled Ertuğrul Regiment of the Imperial Guard Crossing the Galata Bridy»;. He w(ib awarded with the title "Painter of His Imperial Maieuiy the Sultan". In 1898 he presented the Sultan (lit' picture titled Attack.1 Then Sultan gave him a house in Akurullei in which contained a luxurious studio. lie tiad a permanent exhitibion of his paintings in hia houae, which could be visited every afternoon. Zonaro organized private exhibitions in 1894. 189t> and inl905 in Istanbul. He sent his pictures to the "Salon de Cons tant inopl u" in 1901, 1902 and "Exhibition Artistique Otoman" 1907. He painted the city, inhabitants an
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Resimler, Fausto Zonaro, İstanbul, Fine Arts, Pictures, Zonaro, Fausto, Istanbul
Alıntı