Genetik Algoritmalar Kullanılarak Sonlu Eleman Güncellemesi Yöntemiyle Hasar Tespiti Ve Parametre Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erdoğan, Yıldırım Serhat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mekanikte ters modelleme olarak da bilinen sonlu eleman modeli güncellemesi yöntemiyle basit bir kiriş için parametre belirlenmesi ve hasar tespiti yapılmıştır. Basit bir kirişin sayısal ve deneysel doğal frekans ve mod şekillerinin farkını içeren en küçük kareler problemi şeklinde formülize edilen bir uygunluk fonksiyonu oluşturulmuş ve bu fonksiyon global optimizasyon tekniklerinden genetik algoritmalar kullanılarak minimize edilmiştir. Uygunluk fonksiyonunun minimizasyonu ile eğilme rijitliğindeki azalma olarak tarif edilen hasarı tespit etmek mümkün olmuştur. Üç farklı hasar senaryosu oluşturularak genetik algoritmaların sonlu eleman modeli güncellemesindeki performansı değerlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, genetik algoritmaların sonlu eleman modeli güncellemesi yöntemiyle hasar tespitinde yakınsaklığının yeterli olduğu görülmüştür.
In this study using a method known inverse modelling in mechanic, damage detection and parameter identification is done by finite element model updating method. A fitness function is formulated as least square problem which contains differences between a simple beam’s numerical and experimental natural frequencies and mode shapes. This fitness function is minimized using a global optimization technique called genetic algorithms. By minimizing the fitness function detecting the damage described as reduction at bending stiffness become possible. Performing three damage scenerio genetic algorithms performance is assessed. When results are examined it was seen that the convergence of genetic algorithms is sufficient in damage detection by finite element model updating method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Genetik algoritmalar, Sonlu eleman modeli güncellemesi, Hasar tespiti, Ters modelleme, Genetic Algorithms, Finite Element Model Updating, Damage Detection, Inverse Modelling
Alıntı