Türk halk müziği sazlarından bağlama ve kemane'nin son yapım teknikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Açın, Sefer Yücel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
Anahtar kelimeler
Bağlama, Halk müziği, Kemane, Müzik aletleri, Türk halk müziği, Bağlama, Folk music, Violin bow, Musical instruments, Turkish folk music
Alıntı