Açık Planlı Ofisler İçin Akustik Değerlendirme Modeli

dc.contributor.advisor Bayazıt, Nurgün Tamer tr_TR
dc.contributor.author Yüce, Mehmet Yalçın tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:44:44Z
dc.date.available 2015-08-10T12:44:44Z
dc.date.issued 2009-07-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, mimari ve akustik parametrelerin açık planlı ofislerin akustiği üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Açık planlı ofislerin akustik tasarımında gözetilmesi gereken birincil özellik mahremiyettir. Anlaşılabilirliğin birimi olarak ta anlaşılabilirlik endeksi (Articulation Index) kullanılmıştır. Açık planlı ofislerdeki mahremiyet araştırmaları boyunca yapılan laboratuar çalışmasında hangi parametrenin, gereken akustik gereksinimi nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu etkiyi bulabilmek için, açık planlı ofis çalışma ortamının ölçekli maketi hazırlanarak, anekoik laboratuar koşullarında, ölçümler gerçekleştirilmiştir. Çalışma istasyonu maketi üzerinde yapılan ölçümlerde kullanılan, iki çalışanın arasında bulunan, bariyerin yüksekliği ve tavanın yutuculuğu değiştirilmiştir. Böylece bariyer yüksekliği ve tavan yutuculuğunun anlaşılabilirlik üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucu elde edilen, bariyer ve tavan malzemesi kombinasyonlarının geçiş kaybı performansları Anlaşılabilirlik Endeksi hesaplarında kullanılmıştır. Bir Ofiste mahremiyeti etkileyebilecek parametrelerden olan, bariyer yüksekliği, asma tavan yutuculuğu, konuşma eforu, arka plan gürültüsü parametrelerinin hepsi mahremiyet hesaplarında dikkate alınmıştır. Mahremiyet aralıklarını karşılayan bariyer yüksekliği, tavan yutuculuğu ve sinyal gürültü oranı değerleri sınıflandırılıp, hangi anlaşılabilirlik seviyesinin hangi şartlar altında sağlanabileceğini anlatan grafik hazırlanmıştır. Bu sayede açık planlı ofis tasarımcıları, bariyer yüksekliği, tavan yutuculuğu ve sinyal gürültü oranı etkileşimini görerek tavan malzemesi ve bariyer yüksekliği konularına daha rahat karar verebilirler. tr_TR
dc.description.abstract In this study roles of the architectural and acoustical parameters, which influences acoustics of open plan offices are examined. The first point to be considered during the design process of the open plan offices is privacy. Articulation index would be the unit of intelligibility. During the laboratory studies, detecting effect of architectural parameters on required privacy in open plan offices is aimed. To detect these effects, a workstation is scale modeled and measurements are performed in an anechoic chamber. During the scale model measurements, barrier height and ceiling absorption materials are changed. By use of this, influence of barrier height and ceiling absorption on intelligibility is researched. Measured insertion loss performances of barrier and ceiling combinations, are used for articulation index calculations. The open plan parameters which can effect privacy as barrier height, ceiling absorption, speech effort and background noise level values are all used in privacy calculations. Then a chart is prepared which monitors office parameter combinations and corresponding privacy margins. With this chart, open plan office designers, can decide ceiling absorption and barrier heights, by monitoring their interaction with signal to noise level. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8213
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject açık plan tr_TR
dc.subject açık planlı ofis tr_TR
dc.subject ofis tr_TR
dc.subject çalışma istasyonu tr_TR
dc.subject anlaşılabilirlik tr_TR
dc.subject akustik tr_TR
dc.subject bariyer tr_TR
dc.subject open plan en_US
dc.subject open plan office en_US
dc.subject office en_US
dc.subject workstation en_US
dc.subject intelligibility en_US
dc.subject acoustics en_US
dc.subject barrier en_US
dc.title Açık Planlı Ofisler İçin Akustik Değerlendirme Modeli tr_TR
dc.title.alternative An Acoustical Evaluation Model For Open Plan Offices en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9794.pdf
Boyut:
12.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama