E-posta hizmetinde kalite fonkisyon göçerimi uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-06-01
Yazarlar
Konakbeyeva, Tamara
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmada Kano modeli ve KFG yöntemi beraber kullanılmıştır. Öncelikle web hizmetinin, kullanıcıların günlük yaşamlarında, herhangi bir yazılım bilmeden ve API'ye ihtiyaç duymadan kullanılabilir uygulamalar olarak tanımlanmış olup, bu hizmetler için bir kalite modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun için de, kullanım değerinden bahseden ISO/IEC 25010 standardı orijinalliği bozulmayacak şekilde, birtakım değişikliklerden geçirilmiştir. Oluşturulan kalite modelinde, e-posta hizmetinin özelliklerini de göz önünde bulundurarak, altları doldurulmuştur.
In this study, the Kano model and Quality Function Deployment were used together. First of all, web services were defined as an application that is used by people every day without any specific know-how or any API. After that, special quality measures were defined for this kind of web service. For this special definition, without breaking the originality of ISO/IEC 25010 some minor changes were made. By taking into consideration the features of e-mail subfactors of the new quality model were fulfilled.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
E-posta hizmeti, Kalite işlevi dağılımı, E-mail service, Quality function deployment
Alıntı