İnşaat Projelerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Performansının Sözleşme Ve Sözleşmesel Düzenlemeler Aracılığı İle Arttırılmasına Yönelik Bir İnceleme

dc.contributor.advisor Sertyeşilışık, Begüm tr_TR
dc.contributor.author Karaosmanoğlu, Fatma tr_TR
dc.contributor.authorID 10115029 tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık tr_TR
dc.contributor.department Architecture en_US
dc.date 2016 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-05-26T16:20:34Z
dc.date.available 2017-05-26T16:20:34Z
dc.date.issued 2016-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016 en_US
dc.description.abstract İnşaat sektörünün iş sağlığı ve güvenliği (İSG) performansı düşüktür. İnşaat sektörü diğer sektörlere göre kazaların daha çok olduğu ve kaza maliyetlerinin yüksek olduğu bir sektördür. Kazaların çok olmasının başlıca sebepleri olarak sektördeki eğitim düzeyi düşüklüğü, iş yerlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması ve işverenin bu tür önlemleri maliyet olarak görmesi gibi sebepler gösterilebilir. Önlemler alınmaya çalışılmasına rağmen, inşaat sektöründe İSG performansı istenen düzeye ulaşamamıştır. İSG performansının istenen düzeye ulaşamaması, inşaat firmalarının maliyet etkin proaktif İSG önlemlerini almalarının gerekliliğini göstermektedir. Sözleşme tipleri ve sözleşmesel düzenlemeler inşaat firmalarının aldıkları riskleri, işin kârlılığını, kalitesini, iş değişikliği talebinin olma ihtimalini ve süresini belirlemekte önemli rol oynamaktadır. Bu faktörler ise inşaatın yapım sürecinin akışını (hızını, tekrar organize olma gerekliliğini, kaliteyi, işin tekrar yapılma ihtiyacını) dolayısı ile İSG için alınması gereken tedbirleri ve İSG performansını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı inşaat sektöründe İSG performansının sözleşme ve sözleşmesel düzenlemeler aracılığı ile arttırılması üzerine bir inceleme yapmaktır. tr_TR
dc.description.abstract Health and safety (OHS) performance is low in construction area. Accidents occur more frequently in the construction sector comparing to others. There are various reasons for accidents including but not limited to: low educated labor, lack of necessary precautions which regard as cost by employer. Although trying to take precautions, OHS performance of the construction industry is not satisfactory. This situation shows that construction firms need to take proactive cost effective precautions. Contract types and contractual regulations feature that risks, job stability, quality, request of change order's possibility and time taken by construction firms. This factors can effect construction time flow (speed, necessity for reorganize, quality, need for redoing) as well as precautions which need to be taken for the improvement of the OHS performance. The purpose of this research has been to investigate how to improve OHS performance for construction projects through contracts and contractual regulations. Following the literature review, interviews have been conducted with construction firm's authorized employees. Furthermore, accident reports, contracts and contractual regulations have been examinated within the scope of this research. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/14340
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject inşaat sözleşmeleri tr_TR
dc.subject iş sağlığı ve güvenliği tr_TR
dc.subject ramakkala tr_TR
dc.subject İSG tr_TR
dc.subject construction contracts en_US
dc.subject occupational health and safety en_US
dc.subject nearmiss en_US
dc.subject OHS en_US
dc.title İnşaat Projelerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Performansının Sözleşme Ve Sözleşmesel Düzenlemeler Aracılığı İle Arttırılmasına Yönelik Bir İnceleme tr_TR
dc.title.alternative An Analysis On İmproving Health And Safety Performance For Construction Projects Through Contracts And Contractual Regulations en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10115029.pdf
Boyut:
1.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama