Bir jeodezik ağın farklı bölgelerindeki uyuşumsuz ölçülerin değişik yöntemlerle saptanması ve dengeleme sonuçlarına etkilerinin araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Karasu, Gülsüm Hale
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1994
Anahtar kelimeler
Hata düzeltme yöntemleri, Jeodezik ağlar, Uyuşmazlık oranı, Error correction methods, Geodetic networks, Disagreement ratio
Alıntı