Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu İle Tuz Gölü Ve Yakın Çevresinin Zamana Bağlı Değişim Analizi

dc.contributor.advisor Örmeci, Cankut tr_TR
dc.contributor.author Ekercin, Semih tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:10:55Z
dc.date.available 2015-05-14T14:10:55Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Tuz Gölü ve yakın çevresi uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasyonu ile analiz edilmiştir. Çalışmanın teknik analizleri içeren ilk aşamasında, uydu görüntüsü kullanarak toprak numunelerinin tuzluluk miktarlarının tahmin edilmesine yönelik olarak yeni bir model oluşturulmuş ve eş-zamanlı veriler ile test edilen modelin geçerliliği ispatlanmıştır. Daha sonra, iklim verileri kullanılarak Tuz Gölü Havzası’nda 1970 ve 2005 yılları arasında meydana gelen sıcaklık ve yağış değişimleri belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ışığında iklim değişikliğinin Tuz Gölü’ndeki su ve tuz rezervine olan etkileri çok zamanlı uydu görüntü verileri ile analiz edilmiştir. Eş-zamanlı yersel ölçmeler ve çok zamanlı uydu görüntülerinin yorumlanması ile elde edilen sonuçlar, Tuz Gölü’nün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini göstermiştir. Ayrıca, kuraklık nedeniyle göl içerisinde tuz oluşumunun azaldığı ve gölün su ulaşmayan batı kıyılarında çölleşmenin başladığı tespit edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise Tuz Gölü ve çevresindeki noktasal ve noktasal olmayan kirletici kaynaklar belirlenmiş ve elde edilen grafik ve grafik olmayan tüm veriler aynı veri tabanı içinde birleştirilerek birlikte analiz edilmiştir. Yer gözlemleri, uydu verileri ve eş-zamanlı yersel ölçmelerin birlikte değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar, Tuz Gölü ve çevresinin tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklar ile yoğun şekilde kirletildiğini,bölgede biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin acil olarak inşa edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the Salt Lake and its vicinity is examined by integrating remote sensing and geographic information systems. In the first stage including technical analysis, a new model is developed for prediction of soil salinity using satellite image data and the model is validated by using real-time ground data. In the following stage, annual temperature and precipitation changes occurred in the Salt Lake Basin between 1970 and 2005 are determined by using climatic data. Taking account this results, the effects of climate change to the Salt Lake in terms of water and salt reserve are investigated by using multitemporal satellite image data. The results obtained through multitemporal satellite data and real-time ground surveys indicate that the Salt Lake could be faced with drying in the next few decades. In addition, it is detected that the amount of salt formation along the west coasts of the lake has decreased and desertification has started in the region due to drought impact. In the last stage of the study, point and non-point pollutant sources are determined and the resulting graphic and non-graphic data are analyzed together by combining in a database. The results obtained by examining ground observations, satellite images and real-time in-situ measurements show that the Salt Lake and its vicinity has been polluted by agricultural, industrial and domestic wastewaters and the region urgently needs to be controlled by constructing new biological and chemical purification units. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1673
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tuz Gölü tr_TR
dc.subject uzaktan algılama tr_TR
dc.subject coğrafi bilgi sistemleri tr_TR
dc.subject kirlilik. tr_TR
dc.subject Salt Lake en_US
dc.subject remote sensing en_US
dc.subject geographic information system en_US
dc.subject pollution. en_US
dc.title Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu İle Tuz Gölü Ve Yakın Çevresinin Zamana Bağlı Değişim Analizi tr_TR
dc.title.alternative Multitemporal Change Detection On The Salt Lake And Surroundings By Integrating Remote Sensing And Geographic Information Systems en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7133.pdf
Boyut:
29.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama