Outlet Center Geliştirme Projelerinin Temel Prensipleri Ve Ekonomik Analizi

dc.contributor.advisor Taş, Elçin tr_TR
dc.contributor.author Kuru, Tayfun tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:13:37Z
dc.date.available 2015-06-16T12:13:37Z
dc.date.issued 2008-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, alışveriş merkezi kavramı ve tipolojisi genel olarak tanımlanarak Outlet Center kavramı incelenmiş, Outlet Center’ların Amerika’da, Avrupa’da ve Türkiye’de gelişimi incelenerek Outlet Center’lara yönelik yer seçim kriterleri incelenmiş, Outlet Center’lara yönelik yapılabilecek ekonomik analiz yöntemleri üzerinde durulmuş, İstanbul ili Anadolu yakasının alışveriş çevresi ve demografik yapısına yönelik yapılan pazar analizi verileri doğrultusunda olası bir proje geliştirilebilecek bölge ve arsa/arazi seçilmiştir. Sonuç olarak uygulama bölümünde, Anadolu yakasında konumlu olan Kartal ve Ümraniye ilçelerinde alternatif arsalar üzerinde varsayımsal yaklaşımlar ve pazar bulguları ışığında geliştirilebilecek bir Outlet Center için ekonomik analiz ile karşılaştırmalı yaklaşımlarda bulunarak net bugünkü değer ve iç verim oranı metodlarının açıklanması amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, in order to investigate Outlet Center concept, the author started with defining the shopping center concept and its typology in general, later the author investigated the development of Outlet Centers in USA, Europe and Turkey as well as discussed the economical analysis methods that can be applied to the development of Outlet Centers. Furthermore, the potential areas and building plots for the development of future projects are identified based on the results of market analysis that is performed on the shopping areas of Anatolian part of Istanbul Province and its demographic structure. In execution section, based on the hypothetical approaches and market findings, the author discussed the possibility of development of an Outlet Center on alternative building plots in Kartal and Ümraniye districts of Anatolian part and to achieve this, net present value and IRR calculation methods are explained using economical analysis and comparative approaches. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5644
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Outlet Center tr_TR
dc.subject ekonomik analiz tr_TR
dc.subject yer seçim kriterleri tr_TR
dc.subject Outlet Center en_US
dc.subject economical analysis en_US
dc.subject site selection criterias en_US
dc.title Outlet Center Geliştirme Projelerinin Temel Prensipleri Ve Ekonomik Analizi tr_TR
dc.title.alternative The Basic Principles And Economic Analysis For Outlet Center Development Projects en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8641.pdf
Boyut:
5.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama