İstanbul Kara Ulaşımının Üstyapı Maliyetinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dedehayır, Emin Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, Ulaşım Ana Planı göz önünde bulundurularak, İstanbul il sınırları içerisinde, kent içi kara ulaştırma sistemlerini üstyapı maliyetleri açısından irdelemek amacıyla, farklı yaklaşım ve kabullerden faydalanarak yapılmıştır. Öncelikle İstanbul ilinin coğrafi durumu ve nüfus dağılımı incelenmiş, kent içi ulaştırma sistemlerinde kullanılan üstyapılar hakkında bilgiler aktarılmıştır. Daha sonra yıllık ortalama trafik değerleri, ulaştırma sistemlerinin işgal ettiği alanlar, üstyapı yapım maliyetleri ve üstyapı bakım maliyetleri güncel değerlerle hesaplanmıştır. Bu doğrultuda birim alan maliyetleri ve yolculuk maliyetleri bulunmuş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmada İstanbul kent içi taşımacılığında demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığından daha avantajlı olduğu, İstanbul’da kent içi ulaştırma sistemleri arasındaki demiryolu ulaştırmasının payının ve sistemler arası entegrasyonun arttırılması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
In this study, mainly by using Main Transportation Plan, cost analyse of urban transportation system in İstanbul are achived by different assumptions and acceptances. Firstly, geographical structure and population structure of İstanbul are looked over. Secondly some technical datas are given, related to the superstructure of urban transportation systems in İstanbul. Thirdly, year based traffic values, the areas which are used by urban transportation systems, superstructe construction costs and superstructure maintenance costs are calculated. According to these values, unit area costs for urban transportation systems and unit travel costs in urban transportation are found and compared. Finally, it is found out that transportation costs of highway systems are expensive then railway systems in İstanbul. In this case, an increase at the usage of railway transportation and an increase at the entegration between highway and railway transportation will be suitable for further steps and investment.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kentiçi Karayolu Ulaşımı, İstanbul, Üstyapı Maliyetlerinin Karşılaştırması, Urban Transportation, Istanbul, Cost Analyse of Superstructure
Alıntı