Yapı Sektöründe Kullanılan Enformasyon Sistemlerinin Sistematiklerinin Analizi

dc.contributor.advisor Arıoğlu, Nihal tr_TR
dc.contributor.author Tarçın, Zeynep tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:42:18Z
dc.date.available 2015-08-10T12:42:18Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada yapı sektörü ve enformasyon sistemlerinin geldikleri noktaların genel anlamda anlaşılması ile birlikte, ülkemizde enformasyon sistemlerine olan ihtiyaca yönelik olarak oluşturulabilecek olası bir sistem için yol gösterecek belirleme ve önerilerin sunulması hedeflenmiştir. Yapı sektörü ve enformasyon sistemleri hakkında genel bilgiler verilmiş, yapı sektöründe kullanılmış ve kullanılmakta olan enformasyon sistemleri üzerinde durulmuştur. Teknolojik gelişmelerle sayısı artan sektör bileşenlerine dair ve bileşenler arasında yapılan bilgi alışverişlerinin kalitesinin enformasyon sistemleri ile arttırıldığı görülmüştür. Türkiye’de, benzer sistem geliştirme çalışmalarının 1970 ve 1980’li yıllarda yoğun bir biçimde gerçekleştirilmesinden sonra fazlasıyla azalması, bu alanda dünyayı geriden takip etmesiyle sonucunu doğurmuştur. 2000 yılı ve sonrasında hızlanmaya başlayan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla, dünyada başarısı kanıtlanmış 4 ayrı sistem olan “Uniformat II, MasterFormat, CI/SfB ve Uniclass” sistemlerinin analizi yapılmıştır. Analiz işleminin birinci aşamasında her sistem bağımsız olarak tarihçeleri ve sınıflandırma sistematikleri açısından tanımlanmış, her biri üç yapı elemanı üzerinde örneklenmiş, elde edilen sonuçlar literatür içerisindeki eleştiriler ile birleştirilerek değerlendirmeleri sunulmuştur. İkinci aşamada sistemler, sınıflandırma sistematiklerinde bulunması gerektiği belirlenen 17 ölçüte göre puanlanarak değerlendirilmiştir. İki aşamanın sonuçları, bir sistem seçmek/geliştirmek isteyen sektör katılımcılarına fayda sağlamak amacıyla, olumlu ve olumsuz özelliklerin ayrı değerlendirildiği iki karşılaştırma tablosunda birleştirilmiştir. Çalışma sonucunda; enformasyon sistemlerinin yapı sektörü için bir zorunluluk haline geldiği, ülkemizdeki çalışmaların hızlandırılması ve önerilerin en kısa zamanda sunulması gerektiği, bu çalışmalarda amaç ve içeriğin doğru belirlenmesi gerektiği, çalışmadaki karşılaştırma tablosu sonuçlarından faydalanılabileceği ve “Uniclass” sisteminin değerlendirmelerin her ikisinde de diğer dört sistemden daha başarılı olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, in conjunction with the understanding of the present case of the construction industry and information systems generally, the determinations and the suggestions for a probable information system study is aimed to be represented. General informations about construction industry and information systems are given and current information systems are emphasized. It is seen that the specific information transfer quality between the industry participants is raised with the help of the information systems. The similar studies in Turkey were very dense in the 70 and 80’s, although it decreased a lot in the following years and can not follow up the world. To support the studies that increased after 2000, UniFormat, MasterFormat, Uniclass and CI/SfB systems are chosen because of their success and analyzed. At the first step, each system is defined by their historical revolution and classification systems individually, sampled on three building elements, at last their results combined with the common critics from the literature and listed. At the second step, systems are tested with 17 criteria that should be compensated by their classification systematics. Results of the both steps are combined into two different comparison tables as positive and negative properties to contribute the industry participants that would choose/evaluate a system. At the end of the study, it is observed that; the information systems have become a necessity for the construction industry, the studies in Turkey should be accelerated and presented at the soonest possible time, the purpose and content of the probable systems should be determined truly, and the comparison tables in this study might be useful for these future studies. As a conclusion; Uniclass system appears to be the most prosperous one of the four systems experienced depending on the two analyze step results. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8159
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yapı Denetimi tr_TR
dc.subject Bilgi Sistemleri tr_TR
dc.subject İnşaat Sektörü tr_TR
dc.subject Masterformat tr_TR
dc.subject Uniformat tr_TR
dc.subject Uniclass tr_TR
dc.subject CI/SfB tr_TR
dc.subject Building Management en_US
dc.subject Information Systems en_US
dc.subject Construction Industry en_US
dc.subject Masterformat en_US
dc.subject Uniformat en_US
dc.subject CI/SfB en_US
dc.subject Uniclass en_US
dc.title Yapı Sektöründe Kullanılan Enformasyon Sistemlerinin Sistematiklerinin Analizi tr_TR
dc.title.alternative Analyzing The Systematics Of Information Systems Used In The Construction Industry en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
4680.pdf
Boyut:
5.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama