İnsan Kaynakları Yönetiminde Konumlandırma Çalışması

dc.contributor.advisor Erkut, Haluk tr_TR
dc.contributor.author Sümer, Ahmet Murat tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:45:33Z
dc.date.available 2015-07-01T19:45:33Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract “İnsan Kaynakları Yönetiminde Konumlandırma Çalışması” konulu tez çalışmasında insan kaynağının yönetimindeki temel yaklaşımlar olan Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi konuları incelenmiştir. Çalışmanın amacı organizasyonların insan kaynakları fonksiyonlarının bu yaklaşımlar arasında konumlandırılabileceklerini göstermektir. Öncelikle bu üç yaklaşım tarihsel gelişimleri ve teorik altyapıları sergilenmiş, bunun ardından da bu yaklaşımlar karşılaştırılmıştır. Uygulama çalışmasında ise iki aşamalı bir model oluşturulmuştur. Uygulama modeli olarak aktarılan ilk bölümde, insan kaynakları konusunda sahip olunan düşünce altyapısı, yani felsefe, bu felsefe doğrultusunda üstlenilecek olan rollerin neler olduğu, rollerin gerektirdiği yapının nasıl kurulduğu ve tüm bunların sonucu olarak ise uygulama faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği kriterleri yer almaktadır. Uygulama modelini bütünleyici nitelikte olan bölümleme modelinde ise üç temel insan kaynakları yaklaşımının birbirleri ile olan ilişkileri farklı dönemler bazında gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre insan kaynakları fonksiyonlarının konumlandırılması mümkün olabilmiştir. Genel sonuçlarda katılımcı insan kaynakları fonksiyonları, insan kaynakları yaklaşımına konumlandırılmıştırlar. Ancak elde edilen sonuçlar organizasyonlarda yeni yaklaşımlara yönelik dönüşüm sürecinin devam ettiğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study titled “Positioning in Human Resource Management” examines main approaches regarding Human Resources, Personnel Management, Human Resource Management and Strategic Human Resource Management. The aim of this study is to position human resources functions of the organizations between theme main approaches. First of all, history and theoretical background of these three approaches were presented. The model which has two sub-models is developed for this positioning study. The first one called “application model” contains criteria and roles in human resources philosophy, organizational structure which these roles and philosophy have required and human resource applications at the end. The second part of the model is called “classification model”. This model makes a classification between these three human resource management approaches. In conclusion, this study points out that human resources functions, included to this study, are positioned to human resources management approach. Moreover change processes to new approaches still continue. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6362
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Konumlandırma tr_TR
dc.subject Personnel Management, Human Resource Management, Strategic Human Resource Management, Strategic Management, Positioning en_US
dc.title İnsan Kaynakları Yönetiminde Konumlandırma Çalışması tr_TR
dc.title.alternative Positioning In Human Resource Management en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar