İnsan Kaynakları Yönetiminde Konumlandırma Çalışması

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Sümer, Ahmet Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
“İnsan Kaynakları Yönetiminde Konumlandırma Çalışması” konulu tez çalışmasında insan kaynağının yönetimindeki temel yaklaşımlar olan Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi konuları incelenmiştir. Çalışmanın amacı organizasyonların insan kaynakları fonksiyonlarının bu yaklaşımlar arasında konumlandırılabileceklerini göstermektir. Öncelikle bu üç yaklaşım tarihsel gelişimleri ve teorik altyapıları sergilenmiş, bunun ardından da bu yaklaşımlar karşılaştırılmıştır. Uygulama çalışmasında ise iki aşamalı bir model oluşturulmuştur. Uygulama modeli olarak aktarılan ilk bölümde, insan kaynakları konusunda sahip olunan düşünce altyapısı, yani felsefe, bu felsefe doğrultusunda üstlenilecek olan rollerin neler olduğu, rollerin gerektirdiği yapının nasıl kurulduğu ve tüm bunların sonucu olarak ise uygulama faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği kriterleri yer almaktadır. Uygulama modelini bütünleyici nitelikte olan bölümleme modelinde ise üç temel insan kaynakları yaklaşımının birbirleri ile olan ilişkileri farklı dönemler bazında gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre insan kaynakları fonksiyonlarının konumlandırılması mümkün olabilmiştir. Genel sonuçlarda katılımcı insan kaynakları fonksiyonları, insan kaynakları yaklaşımına konumlandırılmıştırlar. Ancak elde edilen sonuçlar organizasyonlarda yeni yaklaşımlara yönelik dönüşüm sürecinin devam ettiğini göstermiştir.
This study titled “Positioning in Human Resource Management” examines main approaches regarding Human Resources, Personnel Management, Human Resource Management and Strategic Human Resource Management. The aim of this study is to position human resources functions of the organizations between theme main approaches. First of all, history and theoretical background of these three approaches were presented. The model which has two sub-models is developed for this positioning study. The first one called “application model” contains criteria and roles in human resources philosophy, organizational structure which these roles and philosophy have required and human resource applications at the end. The second part of the model is called “classification model”. This model makes a classification between these three human resource management approaches. In conclusion, this study points out that human resources functions, included to this study, are positioned to human resources management approach. Moreover change processes to new approaches still continue.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Konumlandırma, Personnel Management, Human Resource Management, Strategic Human Resource Management, Strategic Management, Positioning
Alıntı