Taşıtlarda Ön Isıtıcılar, Isıl Konfora Etkileri Ve Ön Isıtma Süresi Optimizasyonu

dc.contributor.advisor Güney, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Şekeroğlu, S. Seçkin tr_TR
dc.contributor.department Otomotiv tr_TR
dc.contributor.department Automotive en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T10:59:30Z
dc.date.available 2015-06-01T10:59:30Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalõşmada; Ford Transit Connect in dizel motorlu modelinde, taşõt tahrik sisteminden atõlan õsõyõ kullanmayõp, aracõn yakõt deposundan çektiği yakõtõ yakarak õsõ üreten 5 kW gücünde bir õsõtõcõnõn motor çalõştõrõlmadan kullanõmõnõn, õsõl konfor üzerine etkileri ve bu õsõtõcõnõn ön õsõtõcõ olarak soğuk iklim şartlarõ altõnda en çok güç tüketerek çalõşacağõ durumda araç aküsünü ne oranda tükettiği deneysel olarak belirlenmiştir. Tez kapsamõnda yapõlan bu deneysel çalõşma için Ford Motor Company nin Finlandiya da yer alan kõş testleri merkezinde 4 test yapõlmõştõr. Ön õsõtõcõnõn, õsõl konforu en düşük kalorifer fanõ üfleme hõzõnda ne oranda arttõrdõğõnõ görmek için yapõlan 2 testte ön õsõtõcõ tamamen soğutulmuş bir araçta 30 ve 60 dakika çalõştõrõlmõş ve ön õsõtma sürelerinin ardõndan yapõlan 30 dakikalõk 50 km/h sabit hõzda sürüşler boyunca, aracõn birinci ve ikinci sõra koltuklarõnda oturan 2 şer jüri üyesi õsõl konfor seviyesini zamanõn bir fonksiyonu olarak değerlendirmiştir. Jüri üyelerinin notlarõ göstermiştir ki, araca ilk binildiği anda ve sürüş boyunca ön õsõtõcõnõn çalõşmadõğõ duruma karşõlõk çalõştõğõ zamanlarda õsõl konfor seviyesinde artõş olmuştur. Ön õsõtma sisteminin, araçta kullanõlabilecek yeterli yakõt ve elektriksel güç olduğu sürece, izin verdiği 120 dakikalõk en uzun çalõşma periyodunu, en çok güç tüketilen ön õsõtma ayarlarõnda taşõt aküsü destekleyememiştir. Isõl konfor ve akü dayanõm testleri sonucunda elde edilen veriler kullanõlarak, taşõt ve kullanõcõ açõsõndan en uygun ön õsõtma süresi saptanmõştõr. tr_TR
dc.description.abstract In this study; the effects of running a 5 kW pre-heater, on thermal comfort and power consumption of the pre-heating system under severe running conditions were determined experimentally. This experimental study was conducted in Ford Motor Company s cold climate test centre in Finland. The study based on a battery power consumption test and thermal comfort evaluations which were conducted during 30 minutes drives at a steady speed of 50 km/h in a completely soaked vehicle after 0, 30 and 60 minutes of pre-heating at the lowest possible heater blower setting. During the subjective maximum heater performance test, evaluators seated 2 by 2 in front and second row seats recorded their thermal comfort level as a function of time. The results showed that pre-heating improves thermal comfort. Pre-Heating system of Transit Connect, which is able to run for 120 minutes when there is enough fuel and electrical power available on the vehicle, could not be supported by the vehicle starter battery under maximum power consumption settings. By utilizing the thermal comfort evaluation tests results and battery power consumption figures, the optimum pre-heating duration was determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3897
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Isõl Konfor tr_TR
dc.subject Ön Isõtõcõlar tr_TR
dc.subject Ek Isõtõcõlar tr_TR
dc.subject Thermal Comfort en_US
dc.subject Pre-Heaters en_US
dc.subject Auxiliary Heaters en_US
dc.title Taşıtlarda Ön Isıtıcılar, Isıl Konfora Etkileri Ve Ön Isıtma Süresi Optimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Pre-heaters In Vehicles, Effects On Thermal Comfort And Pre-heating Duration Optimization en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1842.pdf
Boyut:
540.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama