İmar Kanunu Gereği Alınan Encümen İmar Para Ceza Kararlarının Yapılan Fiile Göre Sınıflandırılması İçin Ceza Değerlendirme Katsayısı Modeli Önerisi

dc.contributor.advisor Erişkon, Akın tr_TR
dc.contributor.author Akçay, Mehmet Hüseyin tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:23Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:23Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği alınan imar para cezalarının bir sistematiğe bağlanması, aykırılık faaliyetlerinin sınıflandırılması, her faaliyete bir katsayı belirlenmesi ve alınacak imar para cezalarında etkili olması beklenen diğer faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili kanun maddesinin günümüzdeki uygulanışına yer verilmiş ve bu uygulama ile ilgili yargı içtihatları çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada kullanılan katsayılar; konu hakkında tecrübeli belediye teknik elemanları, müteahhitler, yapı denetim firmaları teknik elemanları ve proje müelliflerinden oluşan kitleye anket yoluyla sorularak belirlenmiştir. Çalışma dâhilinde 6 ana kıstas belirlenmiş olup bunlar; yapıda yapılan aykırılık çeşidi, yapının ruhsatlı ya da ruhsatsız oluşu, yapının ya da faaliyetin bulunduğu sokağın rayiç bedeli, yapının işyeri ya da konut oluşu, yapı hakkında önceden İmar Kanununun 42. maddesi ile ilgili işlem yapılmış olması ve yapının sınıfı şeklinde sıralanmıştır. Çalışmaya ruhsatlı ve ruhsatsız yapılar için ve İmar Kanunu 18., 39. ve 40. maddeleri için ayrı ayrı modeller dahil edilmiş, imar para cezası gerektiren tüm uygulamalar modellenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it is purposed 4 things which are specifying objective penalties connected to criterias which are about Building Law 42. principle; classifying the irregularities; determining coefficients for every irregularity and defining other factors which are effective in public improvement penalties. Application of 42. principle and juridical case laws concerned 42. principle and other principles related to 42. principle are added to this study. Municipality technical staff who are experienced in public improvement, contractors, construction control firm technical staff and project designers are asked a poll which aims to determine the irregularity coefficients. In this study, it is determined 6 main criterias; type of irregularity which is done in structure, the license or licenseless situation of the building, the current value of road which building established or activity done, aim of building, previous processes about building concerned 42. principle and classification of the structure. All applications related to public improvement penalties are modeled which included licensed and unlicensed buildings and 18., 39. and 40. principle irregularities. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6767
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İmar Kanunu tr_TR
dc.subject İmar Para Cezası tr_TR
dc.subject İmar Yıkım Cezası tr_TR
dc.subject Yapı Tatil Tutanağı tr_TR
dc.subject İmar Uygulamaları tr_TR
dc.subject Building Law en_US
dc.subject Public Improvement Penalty en_US
dc.subject Public Improvement Punishment en_US
dc.subject Injunction To Stop Building en_US
dc.subject Public Improvement Applications en_US
dc.title İmar Kanunu Gereği Alınan Encümen İmar Para Ceza Kararlarının Yapılan Fiile Göre Sınıflandırılması İçin Ceza Değerlendirme Katsayısı Modeli Önerisi tr_TR
dc.title.alternative Punishment Evaluation Coefficient Model Suggest For Activity Classification Of Public Improvement Penalties Given By Municipality Council Respect To Building Law en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8842.pdf
Boyut:
669.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama