Sülfonilhidrazitle Modifiye Polistiren Reçinenin Aldehitlerin Ayrılmasında Kullanılması

dc.contributor.advisor Şenkal, B.Filiz tr_TR
dc.contributor.author Güvener, Ufuk tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T17:05:36Z
dc.date.available 2015-12-08T17:05:36Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında % 10 oranında Divinilbenzen içeren polistiren reçine, süspansiyon polimerizasyon metodu kullanılarak sentezlenmiştir. Bu reçine klorsülfonik asit fazlasıyla klorosülfolandırılmaya uğratılmıştır. Elde edilen reçine hidrazinhidroksit ile N-metil-2-prolidon çözücü ortamında sülfonilhidrazit ile modifiye edilmiştir. Organik kimyada hidrazinle aldehitlerin kolaylıkla hidrazon oluşturdukları bilinmektedir. Oluşan hidrazon ise asidik ortamda tekrar hidrazin ve aldehite dönüşmektedir. Literatürde Girard reaktifi olarak bilinen hidrazit klorürler aldehitlerle hidrazonları vermektedirler. Bu çalışmada, bilinen bu model reaksiyondan faydalanılarak sülfonil hidrazit ile aldehitlerin etkileşimleri incelenmiştir. Aldehit olarak asetaldehit, benzaldehit, bütirilaldehit ve salisil aldehit kullanılmıştır. Reçinenin her bir aldehiti maksimum bağlama kapasiteleri belirlenmiştir. Ayrıca reçinelerin efektif olarak tekrar kullanılabilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle rejenerasyondan sonra reçine tekrar eski haline hiçbir kayıp olmadan geri dönebilmelidir. Bu amaçla desorpsiyon çalışmaları asidik ortamda gerçekleştirilmiştir. Ancak reçinenin hidrofobik yapısından dolayı desorpsiyon işlemi tek adımda tamamlanamadığı için 2. kez aynı ortamda tekrarlanmıştır ve sonuçta reçine eski haline dönerek tekrar aldehit bağlayabileceği ispatlanmıştır. Ayrıca reçinenin diğer maddelerle etkileşimini gözlemek için de reçine, içerisinde siklohekzanon, benzalehit, bütirilaldehit ve metanol bulunan karışımla etkileştirilmiş; bu karışımların reçine ile etkileşimi öncesi ve sonrası gaz kromotografi ile test edilmiştir. Gaz kromotorafi sonucunda reçinenin karbonil bileşiklere karşı seçici olduğu gözlenmiştir . tr_TR
dc.description.abstract In this study the polystyrene resin that contains % 10 DVB has been synthesised using suspansion polymerization method. This resin was reacted with excess chlorosulphonic acid and the resulting resin was modified with sulphonyl hydrazide by using hydrazine hydroxide in N-methyl-2-pyrillidone . It is known in organic chemistry that hydrazine forms hydrazone by reacting with aldehydes . Resulting hydrazone transformes to hydrazine and aldehyde again in acidic media. Hydrazide chlorides that are known as Girard Reactives in literature constitutes hydrazones by reacting with aldehydes. In this study, interaction of aldehydes with sulphonyl hydrazide has been investigated. Acetaldehyde, benzaldehyde, butyryl aldehyde, salicyl aldehyde were used for this purpose. The resin’s maximum sorption capacities for each aldehydes were determined. It is important that the resin can be regenerated and can be reused effectively. The resin should be recovered by no missing. For this purpose desorption studies was performed two times in acidic media. Because of hydrophobic character of the resin it is difficult completely to stripe aldehydes from the resin in mineral acid solutions. The resin was interacted with mixture which has cyclohexanone, benzaldehyde, butyryl aldehyde and methanole. To determine carbonyl content of the solution before the interaction of mixture with resin and after the interaction of mixture with resin was tested by gas chromotography. As a result of gas chromotography the resin is selective to carbonyl compounds. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11212
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aldehitlerin ayrılması tr_TR
dc.subject sülfonil hidrazit tr_TR
dc.subject çapraz bağlı polistiren reçine tr_TR
dc.subject Seperation of aldehydes en_US
dc.subject sulphonyl hydrazide en_US
dc.subject crosslinked polystyrene resin en_US
dc.title Sülfonilhidrazitle Modifiye Polistiren Reçinenin Aldehitlerin Ayrılmasında Kullanılması tr_TR
dc.title.alternative Using Of The Resin Modified With Sulfonylhydrazide In Separation Of Aldehydes en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
694.pdf
Boyut:
1.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama