Geometrik Non-lıneer Çubukların Hesabı

dc.contributor.advisor Aköz, Yalçın tr_TR
dc.contributor.author Güven, Nursel tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T13:54:45Z
dc.date.available 2015-12-01T13:54:45Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında Kármán çubukları incelenmiştir . Bu incelemede yapılan kabullere göre , çubuk incedir , çökmeler çubuk kalınlığı mertebesindedir , malzeme Hooke kanuna uyar , şekil değiştirmeler sonsuz küçüktür, Bernoulli – Neviu hipotezi geçerlidir . Kármán çubuklarına ait fonksiyonel ve sınır koşulları Gâteaux diferansiyel yaklaşımı kullanılarak elde edilmiştir . Bu fonksiyonel kullanılarak içinde non-lineer terimlerinde bulunduğu sonlu eleman matrisi elde edilmiştir. Fonksiyonel seriye açılır ve elde edilen lineer denklemler , adım adım çözülerek sonuca varılmıştır . Hesaplamalar için fortran programlama dilinde bilgisayar programı yazılmıştır . Program sonuçlarının doğruluğunu göstermek için pertürbatif çözüm yöntemi ve eliptik integraller kullanılarak çeşitli örnekler çözülmüştür . tr_TR
dc.description.abstract In this thesis , Karman bars are investigated . According to the assumptions the bar is thin , the vertical displacements are the same degree with the thickness of the bar , the material obey the Hooke’s Law , strains are small , the Bernoulli -Neviu hypothesis is valid . The functional of Kármán bars and the boundary conditions are obtained by using Gateaux differential approach . By using this functional , a finite element matrix with non-linear terms are obtained . The functional is opened in series and the resultant linear equations are solved step by step in order to get the solution . A computer programme written in FORTRAN programming language is developed for the analysis . In order to show the validity of the numerical ( FEM ) results , different examples are solved by perturbative solution method and the eliptic integrals . en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10812
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kármán çubukları tr_TR
dc.subject Non-lineer tr_TR
dc.subject Kiriş tr_TR
dc.subject Sonlu elemanlar tr_TR
dc.subject Kármán Bars en_US
dc.subject Nonlinear en_US
dc.subject Beams en_US
dc.subject FEM en_US
dc.subject Gateaux Differential en_US
dc.title Geometrik Non-lıneer Çubukların Hesabı tr_TR
dc.title.alternative The Analysis Of Geometrically Non-lineer Of Bars en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1554.pdf
Boyut:
4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama